Framtiden inom transport

Vägtransporterna står för en tredjedel av allt koldioxidutsläpp i Sverige och lastbilarna förväntas bli fler på våra vägar. Läs här om framtiden inom transport!

Transport innefattar inte enbart transport av varor kors och tvär över landet, utan även transport av människor. När vi vill ta oss någonstans och vi använder oss av ett färdmedel för att komma dit, oavsett om det är vår privata bil eller kollektivtrafiken, blir vi en del av transportsystemet. Frakt av varor till både privatkonsumenter och varuägare, såsom butiker och lager, utgör en stor del av Sveriges transport och är något vi förlitar oss på.

Det är ingen hemlighet att all slags motorburen trafik innebär en negativ miljöpåverkan, vilken på sikt kommer förvärra den värld vi lever i. Mycket av det som handlar om framtiden inom transport handlar just om hur vi ska kunna minska utsläppen. Experterna inom området pratar om vikten av transparens gentemot konsumenter, smartare logistikkedjor, fossilfria bränslen och elvägar. Mycket av detta ligger utanför privatpersonernas kontroll men det finns fortfarande andra saker vi kan göra.

Konsumenternas ansvar

En tredjedel av allt koldioxidutsläpp i vårt land kommer från vägtransport. Av den delen kommer ungefär hälften från tung godstrafik. Koldioxidutsläpp påverkar växthuseffekten negativt och får temperaturen att stiga på ett oroväckande sätt. Därför är det viktigt att välja ett så snällt bränsle och så miljövänliga fordon som möjligt vid transport, helt enkelt för att minska på utsläppen. Detta är något som inte bara transportföretagen är ansvariga för, utan även vi som konsumenter.

Lastbilarna blir fler och fler på vägarna, vilket beror på att allt mer varor beställs och måste transporteras till kunderna. Då konsumenterna vill ha sina varor så fort som möjligt måste fler lastbilar ut på vägarna för att möta dessa krav. Som konsument kan du välja att få alla dina varor levererade på en och samma gång, istället för att dela upp ordern i flera delar. Det är också möjligt att välja ett klimatsmart leveranssätt.

Transparenta transporter

Genom att i framtiden bli mer och mer transparenta när det kommer till hur transporterna går till hoppas man kunna reducera utkörningstillfällena och på så sätt minska utsläppen. Många väljer idag produkter med olika slags miljömärkningar men glömmer bort hur transporten av själva varan går till. När det sedan är dags att välja fraktsätt väljer många det billigaste och snabbaste sättet, vilket i många fall även är det sätt som är minst skonsamt för miljön.

Detta gör säljarens försök att vara mer klimatsmart genom att exempelvis använda så lite emballage som möjligt, väldigt litet, i jämförelse med de utsläpp som indirekt följer med ordrarna. En lösning på detta, som inte bygger på konsumenternas val, är att använda sig av miljövänliga lastbilar. Tyvärr är dessa ännu inte särskilt vanliga på marknaden och de som finns är dyra. Förhoppningsvis kommer framtiden ändra på detta och öppna upp användningen av miljösmarta transportmedel.

Fossilfria bränslen

Det är svårt att minska transporternas utsläpp, framförallt inom transportsektorn. Faktum är att man inom de flesta sektorer minskar sin miljöpåverkan men det är något som tyvärr inte gäller transportsektorn ännu. Detta beror på att det bränsle som i allra största utsträckning används består av fossila bränslen. Genom att använda fossila bränslen påverkar vi växthuseffekten negativt, vilket i sin tur leder till en klimatförändring som vi inte vill se.

I framtiden hoppas man på att fler fordon istället ska börja drivas med fossilfria bränslen. Inom transportsektorn finns ett mål att innan 2030 minska sina utsläpp med hela 70 %. Det är ett högt och bra mål men frågan är om det finns tillräckligt med resurser för att uppnå målet. I dagsläget används till viss del HVO-bränsle som är gjort på vegetabiliska oljor, men då många använder palmolja vid framtagningen väljs bränslet bort av flera konsumenter.

Elvägar

I framtiden kommer det förhoppningsvis satsas mycket på så kallade eRoads. Det innebär vägar där asfalten är elektrifierad så att elfordons batterier automatiskt kan laddas medan de kör. Det skulle innebära så mycket som 80-90 % lägre koldioxidutsläpp och säkerligen vara en avgörande faktor för många vid val av ny bil. El är ett bra val av drivmedel då det inte bara är renare än andra alternativ, utan även billigare och tystare.

Sammanfattning

Framtiden inom transport ser både ljus och mörk ut. Samtidigt som antalet stora lastbilar beräknas öka hoppas man på flera lösningar för att minska fordonens utsläpp med riktigt stora procentsatser. Det talas om elvägar, fossilfria bränslen och transparenta transporter. Transportsektorn hoppas och väntar med spänning på att miljövänliga lastbilar ska börja bli vanliga på marknaden till resonabla priser. Även du som konsumerar saker online kan dra ditt strå till stacken genom att välja miljövänliga fraktalternativ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *