Kollektivtrafik i Sverige

Kollektivtrafiken är något som många av oss förlitar oss på dagligen. Läs här om vilka olika sorter som finns!

Kollektivtrafik är det allmänna trafiksystem som finns i Sverige och som alla har rätt att använda. Där ingår tåg, buss, tunnelbana, spårvagn och båt. Trots de förseningar och problem som ibland uppstår har Sverige en väldigt välutvecklad kollektivtrafik i jämförelse med många andra länder. Du har tillgång till den i städer av alla storlekar samt på landsbygden. Oftast är tidtabellerna generösa och tillgängliga även under sena kvällar och nätter, helger, högtider och röda dagar.

Kollektivtrafiken fungerar i stort sett likadant oberoende av vilken stad du befinner dig i. Det som kan skilja sig är hur och vad du betalar. I vissa städer kan du fortfarande betala med kontanter medan det i andra städer gäller kontantförbud. Du kan använda dig av engångsbiljetter, dagsbiljetter eller biljetter för ett visst antal dagar. Du kan även införskaffa månadskort eller till och med årskort, om du är en person som dagligen utnyttjar kollektivtrafiken.

Pendeltåg

Ett av de färdmedel som du kan nyttja i kollektivtrafiken är de så kallade pendeltågen. Kostnaden för dessa inkluderas oftast i din ordinarie biljett och om du har månads- eller säsongskort gäller även dessa. I vissa fall kan du behöva köpa till en tilläggsbiljett, till exempel om du ska ta dig genom olika zoner. Det är viktigt att du vet vad som gäller så att du inte tvingas betala böter när biljettkontrollanten dyker upp.

Pendeltågen trafikerar hållplatser utanför stadskärnan och i närliggande småstäder och förorter. Tätast är avgångarna på morgonen och eftermiddagen då fler resenärer reser till och från jobbet men även under resterande tider finns det gott om avgångar. Pendeltågen är ett bra alternativ för de resenärer som behöver ta sig en lite längre sträcka och som vill göra det relativt snabbt. Tåg som färdmedel i kollektivtrafiken är utan tvekan ett av de snabbaste alternativen.

Buss

Bussen är vårt vanligaste färdmedel inom kollektivtrafiken då den finns representerad i de flesta städer. I storstäderna används den främst som komplement till annan, ofta spårbunden, trafik medan den på glesbygden, i tätorter och mindre städer utgör det främsta färdmedlet. Det satsas inte lika mycket pengar på bussarnas infrastruktur som på annan kollektivtrafik eftersom den körs på vanliga vägar, bland vanlig biltrafik. Detta eftersom det inte behövs då vägarna ofta redan är tillräckligt bra.

Eftersom bussarna kör på den vanliga vägen har de större framkomlighet än den spårbundna trafiken. Detta gör att de kan trafikera ett större område och nå platser som tåg eller tunnelbana inte kan. Med andra ord är bussen det perfekta färdmedlet för dem som bor utanför städerna. Den biljett eller det kort som du använder på bussen är i regel även giltig på kollektivtrafiken inne i staden, så länge du håller dig inom gällande tidsbegränsning.

Tunnelbana

Tunnelbanan är ett tåg som körs på ett järnvägssystem under jorden. Detta för att skapa en nivåskillnad från resterande trafik eller för att det redan fanns bebyggelse på platsen. Förr i tiden, då mindre trafik rörde sig på gatorna, var det vanligt att tunnlarna byggdes genom öppna schakt, det vill säga att diken grävdes upp för att sedan täckas över igen när rälsen var lagd. Nu sprängs eller borras tunnlarna fram under jord istället.

I Sverige har vi endast ett tunnelbanesystem och det finner vi i Stockholm. Tunnelbanan invigdes redan 1950 och utgörs idag av sju olika linjer som trafikerar hela 110 kilometer räls. För att åka tunnelbana måste du först ha en giltig biljett. Denna ska registreras innan du släpps ner till tunnelbanestationen. Utan giltig biljett är du inte välkommen ombord och om du blir upptäckt utan biljett av en kontrollant tillskrivs du böter på plats.

Spårvagn och båt

Något som inte är lika vanligt inom kollektivtrafiken och som bara hittas i vissa städer är spårvagnar och båtar. Spårvagnen hittas i Göteborg, Norrköping och i delar av Stockholm, och är även under uppbyggnad i Lund med planerad trafikstart 2020. I Stockholm och Göteborg kan du även nyttja kollektivtrafiken ombord på någon av de trafikerade båtarna. Det är ett annorlunda och härligt sätt att ta sig fram och tillbaka och du kan även ta med cykeln.

Sammanfattning

Sveriges kollektivtrafik är välorganiserad och välutbyggd, och transporterar dagligen hundratusentals människor från en plats till en annan. Vill du använda dig av kollektivtrafiken står tåg, bussar, tunnelbana, spårvagnar och båtar till ditt förfogande. I vissa städer hittar du alla nämnda färdmedel medan du i andra bara hittar vissa av dem. Oavsett i vilken stad du befinner dig och vilket färdmedel du använder dig av, är det viktigt att du har ett giltigt färdbevis.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *