Svensk transporthistoria

Är du nyfiken på hur transportmedlen uppkommit och utvecklats i Sverige? Läs då denna artikel där vi tar upp historiska händelser inom transport i Sverige.

Den svenska transporthistorian sträcker sig väldigt långt bak i tiden. I många år var vi beroende av djurdriven transport, där framförallt hästen var det djur som användes. Vi kunde antingen transporteras direkt av djuren eller använda dem för att dra en vagn eller släde eller bära vår packning. Även båtar har använts som transportmedel i Sverige mycket länge, redan på vikingatiden konstruerade man skepp som rymde många människor samt gods.

Det var dock endast för ett par hundra år sedan som olika landburna fordon och luftfarkoster började uppfinnas, och flera av dessa använder vi oss av än idag. När utvecklingen väl tog fart utvecklades flera transportmedel i snabb takt. Idag kan vi använda oss av allt från cyklar och mopeder till bilar, bussar, lastbilar, spårvagnar, tåg och flygplan för att transportera såväl människor som gods av olika slag.

Vägarnas och bilens historia

Dokumentation om vägkonstruktion i Sverige har hittats så långt bak i tiden som till vikingatiden. Man har på gamla runstenar hittat uppgifter om brobyggen från denna tid. Sedan dess finns en del dokumentationer över hur vi i Sverige har förbättrat våra vägar, bland annat tack vare kungar som Gustav Vasa. Det var dock inte förrän när bilar började bli vanligare i Sverige i början av 1900-talet som byggande och underhåll av vägar tog ordentlig fart.

Den allra första bensindrivna bilen importerades till Sverige år 1891, det var en bil från franska Daimlers motor. Volvo, som idag är det största bilmärket i Sverige, började planera byggandet av en bil år 1924. Företaget bildades år 1926 av Assar Gabrielsson och Gustav Larson och år 1927 introducerades deras allra första serietillverkade bil. Till en början var Volvo ett dotterbolag till det svenska industriföretaget SKF, som bland annat tillverkade kullager.

Järnvägens historia

De första järnvägarna i Europa byggdes redan år 1835, men i Sverige avvaktade man fram till 1850-talet innan man beslutade sig för att påbörja byggandet av två statliga stambanor i landet. Den ena gick mellan Göteborg och Stockholm och den andra byggdes mellan Falköping och Malmö. Kommunala och privata bolag fick tillåtelse att bygga anknytande sidobanor till dessa. År 1856 invigde man till slut de första lokjärnvägarna i Sverige.

Det var inte förrän under 1920- och 1930-talet som man utförde en stor elektrifiering av samtliga stambanor i Sverige. Vid denna tidpunkt hade man dock redan elektrifierade linjer som gick i Stockholms innerstad samt norr om staden. Dessutom började man köra elektrifierade spårvagnar år 1901 i landet. Idag finns inte bara tåg och spårvagnar, utan även tunnelbanor som snabbt och smidigt transporterar människor från en plats till en annan.

Flygtrafikens historia

I Sverige finns dokumentation över att en man vid namn Matthias Björkstadius så tidigt som på 1630-talet utförde flera flygförsök med en apparat han uppfunnit som hade fasta vingar. Under 1700-talet låg fokus på att konstruera luftballonger och år 1806 gjorde en professor vid namn Etienne Gaspar Robertson, som verkade i Frankrike, den allra första bemannade ballonguppstigningen i Sverige. Han använde sig av en vätgasballong och landade redan efter fyra minuter.

På 1900-talet började man konstruera flygplan. Redan år 1900 var försöken igång men det var först 1909 som journalisten Erik Pallin blev den förste svensken att åka med som passagerare i ett motordrivet flygplan i Sverige. Han flög då med fransmannen Georges Legagneux. Året därpå bildades det första svenska företaget som tillverkade flygplan, AB Nyrop & Ask, och Hjalmar Nyrop blev den första svensken att flyga ett svenskbyggt flygplan i Sverige.

Sjöfartens historia

Det är inte helt känt hur länge man använt sig av båtar men det är ett faktum att människor använt dem i flera tusen år för att ta sig fram på sjöar, floder och hav. Det allra äldsta båtfyndet som gjorts i Sverige är den stockbåt man fann i Fiskeby i Hudiksvalls kommun, som uppges vara från omkring 500-700 år före Kristus. Även från vikingatiden har man funnit många skepp och båtar.

Sammanfattning

Transportmedlen har minst sagt haft en fascinerande historia i Sverige. Det finns alldeles för mycket historik för att få med allt i en och samma artikel men vi hoppas att du har lärt dig något nytt tack vare denna artikel om vår svenska transporthistoria. Båtar och skepp har vi konstruerat sedan urminnes tider men de motordrivna och elektrifierade transportmedlen dök upp kring 1800-talets slut och 1900-talets början, och har sedan dess utvecklats i rasande fart.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *