Transportation on rivers and seas

Det går utmärkt att utnyttja våra floder och hav för transport av både gods och människor. Läs här för mer information!

Att använda vattenvägen för transport är något som gjorts i tusentals år. Genom att korsa hav och sjöar, och följa floder och andra vattendrag, har det varit möjligt att ta sig från en plats till en annan. Detta var länge både det snabbaste och säkraste sättet att transportera saker på, långt innan dess att andra modernare lösningar uppfanns. Även människor gick att transportera via vatten, vilket ledde till att kulturer spred sig till olika platser.

Idag sker många transporter via bil, tåg och flyg men det är fortfarande vanligt att använda sig av vattenvägen. Faktum är att det i dagsläget finns hela 671 886 kilometer floder, kanaler och sjöar som används till transport. Utöver denna siffra tillkommer världens alla hav. Att transportera gods med fartyg har en stor fördel om mängden som ska fraktas är stor och tung. Detta eftersom godsfartyg har stor kapacitet när det kommer till volym.

Transport på floder

Transport på floder och älvar bestod förr främst av timmerflottning. Timret fraktades via vattendragen från avverkningsplatsen till sågverken och massfabrikerna som ofta låg utmed floderna. De floder som användes för timmerflottning kallades flottningsleder eller flottleder. Även godstransport skedde med hjälp av floderna. Till detta användes ibland pråmar men allt oftare flodbåtar. En flodbåt är annorlunda utformad än andra båtar då den inte behöver kunna utstå lika hårda vind- och vågförhållanden som båtar på öppet hav.

Det är inte bara gods som transporteras via vattendragen, utan även människor. Förr i tiden var det ett av de snabbaste sätten att ta sig från en plats till en annan. Idag i städer där vattendragen befinner sig inom stadsgränserna finns det strukturerad lokaltrafik. Precis på samma sätt som du skulle ta en buss eller tunnelbana tar du alltså båten från en hållplats till en annan. Exempel på en stad där detta förekommer är Venedig.

Även för nöjes skull

Floderna används inte bara för att transportera gods eller människor från ett ställe till ett annat, utan kan även användas i nöjessyfte. Besöker du till exempel London eller Paris kan du åka på en tur på floderna Themsen eller Seine för att på så sätt uppleva staden från vattnet. Det går även att boka en måltid ombord och om du tar en kvällstur kan du njuta av rätterna med den upplysta staden som bakgrund.

I Sverige kan du njuta av en tur på Göta Kanal. Kanalen sträcker sig 19 mil från Sjötorp vid Vänern till Mem vid Slätbaken och passerar flera slussar på vägen. Denna vackra resa kan göras ombord på ett av de nio trafikerande passagerarbåtarna eller med din egna fritidsbåt. Oavsett vilken av dem som passar dig bäst kan du välja att färdas hela sträckan eller bara en del av den.

Transport på havet

Om det är stora volymer som ska fraktas långa vägar, exempelvis till andra kontinenter, sker detta med fördel med hjälp av olika sorters godsfartyg. Dessa fartyg är otroligt stora och kan transportera långt mycket mer än andra transportfordon. Det kan handla om tankarfartyg med olika sorters bränsle, containerfartyg fyllda med containrar och ro-ro-fartyg lastade med exempelvis lastbilar. Transportmedel på haven är energieffektiva, speciellt på långa transporter, men tyvärr tar de väldigt lång tid.

Transport på havet kan även bestå av människor. Få är vi väl som inte har hört om passagerarfartyget Titanic som var tänkt att ta sig från Southampton i Storbritannien till New York i USA. Även idag finns det passagerarfartyg som tar stora mängder människor från en plats till en annan. Det blir dessutom allt populärare att semestra ombord på ett kryssningsfartyg, vilka har allt du kan önska dig som resenär; restauranger, barer, butiker, pooler och soldäck.

Sjötransport och miljö

All trafik som tar plats på hav, sjöar och vattendrag drivs av bränsle, vilket såklart påverkar vattenmiljön negativt, men det är inte det enda som har en negativ inverkan när det kommer till vattenburen trafik. Fartyg släpper även ut svavel i luften som sedan orsakar nedfall i haven och resulterar i att vattnet försuras. Även utsläpp av barlastvatten kan ha negativa konsekvenser då arter som finns i vattnet hamnar i miljöer där de inte hör hemma.

Sammanfattning

Vattenburen trafik är något som människor har använt sig av i tusentals år. Floder har använts för att transportera timmer från avverkningsplatser till sågverk och människor har förflyttat sig från en plats till en annan via både floder, hav och andra vatten. Haven har också använts för att transportera stora mängder gods med hjälp av godsfartyg från en kontinent till en annan. Detta har medfört vissa negativa miljöpåverkningar men även en hel del positiva aspekter.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *