What is a transport system and how does it work?

Ett välfungerande transportsystem leder till ökad tillväxt och många arbetstillfällen. Läs mer här! Ett transportsystem är det sätt som transporten fungerar på i ett land, alltså hur människor eller gods transporteras från en plats till en annan. Själva ordet transport…