Med passion för att rädda liv

GoCo House har nu öppnat i hjärtat av den nya expansiva stadsdelen GoCo Health Innovation City i Göteborg. Ett hus helt och hållet designat för samverkan och hälsoinnovation. Match-making, gemensamma events och kollektivt kök är några ingredienser. Vi har pratat med Martin Olovsson, VD på OnDosis. 

Varför har ni valt att flytta in i GoCo House? 

Vi vill vara i ett sammanhang med andra bolag som likt oss, jobbar för att förbättra livskvalitet eller till och med rädda liv. GoCo kan erbjuda både möjligheten att arbeta med konfidentiella och känsliga projekt, men samtidigt arbete över företagsgränser och hjälpa varandra med allt från inspiration, expertråd, kompetensförsörjning och råd runt finansiering för att nämna några exempel. 

Vad är det som lockar med sammanhanget? 

Just det att vi finnas i ett sammanhang med bolag som har en gemensam strävan och passion att förbättra liv för patienter, det ger ju en enorm inspiration. Vi vill vara en del av och bidra till framsteg inom life science, och många av de framstegen kommer att baseras på utveckling som sker här. 

Vad förväntar ni er för utbyte med övriga hyresgäster? 

Massor! Att kunna stödja varandra inom specifika expertområden, hantering av nya regelverk, synergier i produktutveckling, digitaliseringen inom hälso- och sjukvård.

Behövs verkligen det fysiska kontoret i ett alltmer digitaliserat arbetsliv? Varför?  

För innovativa bolag som bygger produkter, i vårt fall den första i sin kategori, är det hämmande för kreativiteten om teamen inte möte spontant i det fysiska rummet. Men vi behöver ha en miljö där teamet vill komma in, inte känna sig tvingade via policies. Centralt i detta är ett meningsfullt sammanhang. Sen handlar det självklart också om en stimulerande fysisk miljö att vistas i och vara stolt över.