Vectura hållbarhetsrapport 2023

Vecturas hållbarhetsrapport 2023

Bild: Lennart Johansson, Stockholms stad.

Som fastighetsbolag har vi en unik möjlighet att påverka samhället genom våra fastigheter och tar ansvar för att integrera hållbarhet i allt vi gör.

Under 2023 har en hållbarhetsrapport sammanställts där vi redogör för vårt hållbarhetsarbete och framtida mål. Ambitiösa mål för att minska klimatavtryck och resursförbrukning har satts och arbetet fortsätter med att implementera hållbara lösningar i våra fastigheter och verksamheter.

Fokus har även legat på att skapa hållbara och trygga arbetsplatser för medarbetare, där vi strävar efter att skapa en inkluderande arbetsmiljö där alla kan trivas och utvecklas. Vi är stolta över att ha en diversifierad arbetsstyrka som representerar olika bakgrunder och erfarenheter, vilket berikar vår organisation och hjälper oss att bli mer innovativa och framgångsrika.

Vi är stolta över de framsteg som gjorts under 2023 och ser fram emot att fortsätta resan mot en mer hållbar framtid. Vectura Fastigheter är övertygade om att vårt hållbarhetsarbete kommer att skapa positiv förändring för både miljön och samhället som helhet, samtidigt som vi fortsätter att erbjuda högkvalitativa fastigheter och tjänster till kunder och hyresgäster.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete och ladda ned rapporten via länken. För frågor eller funderingar, kontakta vår hållbarhetschef Viktor.

viktor.bakker@vectura.se

 

Ladda ner PDF

Vectura hållbarhetsrapport 2023