Tillsammans bygger vi Sverige. Inom Samhällsfastigheter innebär det att vi äger och utvecklar fastigheter för att möta dagens och morgondagens behov. 

Vi är lyhörda och nytänkande och utmanar det som har varit för att hitta bra och hållbara lösningar framåt. Fastigheterna vi äger och utvecklar förvaltar vi ur ett långsiktigt perspektiv i ett nära samarbete med våra hyresgäster och kommuner. Vi värnar om det vi har skapat och vi värnar om människorna som verkar, och i framtiden ska verka, i våra fastigheter.