Ginnungagap vård- och omsorgsboende  

Vectura arbetar för att uppföra ett vård- och omsorgsboende om 60 lägenheter inom kvarteret Ginnungagap i Danderyds kommun. Kvarteret är lokaliserat nära Djursholms torg, i hörnet av Vendevägen och Bragevägen. Detaljplanen antogs under våren 2020 och inväntar nu att detaljplanen ska vinna laga kraft. Detaljplanen medger, förutom vård- och omsorgsboende, byggnation av ett korttidsboende som kommer uppföras av kommunen. Målbilden är två vårdbyggnader i samklang med varandra och omgivningen.

Under K4 2020 till och med K1 2021 pågick en samskapande dialog där invånarna i kommunen varit med och påverkat sin närmiljö genom att bidra med tankar och olika perspektiv.

Läs mer om samskapande dialogen 

 

Projektet i korthet

Verksamhet:  Vård- och omsorgsboende 

Fastighetsbeteckning: del av Ginnungagap 2 

Byggstart: Planerat till 2022 

Antal lägenheter: 60 lägenheter 

Yta: Ca 4000-4500 BTA