Idag har vi tillsammans med personer från de befintliga verksamheterna haft en första workshop på plats i lokalerna på Bromma sjukhus. För att hitta de bästa lösningarna framåt har vi diskuterat utveckling kring gemensamma funktioner och samnyttjande. Vi tog med oss många intressanta idéer och reflektioner till platsen som ska bli ett vitaliserat vård och omsorgshus