Vi skapar utrymme för nya framsteg

Om Vectura

Våra fastigheter och projekt

Upside Stories, Uppsala

Preliminär byggstart 2024
N 59°51'19.7 Ö 17°39'25.3

I Uppsalas nya företagsdistrikt Främre Boländerna utvecklar Vectura Upside Stories. Upside Stories blir ett innovationskluster om totalt 30 000 kvm som knyter samman aktörer som vill vara en del av en Community i skärningspunkten mellan vetenskap, teknologi och hållbarhet. Här samlas näringsliv, akademi och forskning för att utvecklas och växa tillsammans.

Läs mer här

Innovation Destination Torslanda

Inflytt våren 2026

I Göteborgs nya mobilitetskluster, Mobility Innovation Destination Torslanda, utvecklar Vectura Fastigheter och Next Step Group tillsammans med Volvo Cars och Göteborgs stad en framtida hubb för hållbar mobilitet. Mobility Innovation Destination Torslanda blir ett innovationskluster om totalt 200,000 - 300,000 kvm som sammanför aktörer inom mobilitetssektorn. Här skapas en community där näringsliv, akademi och forskning kan mötas, samarbeta och växa tillsammans. En knutpunkt för framtidens mobilitetslösningar, teknologier och infrastruktur.

Läs mer här

Kvarter 37, Hagastaden

Preliminär byggstart 2026 - 2027
N 59°20'38.6 Ö 18°01'39.3

Vectura har fått en ny markanvisning i Hagastaden om ca 33 000 kvm kontor och 13 000 kvm kultur- och idrottsverksamhet. För kultur- och idrottsverksamheten har Vectura tecknat ett samarbetsavtal med KFUM Central. Kv 37 blir vårt tredje projekt i Hagastaden och ambitionen är att fortsätta utveckla vårt life science kluster i området. Nu pågår detaljplanearbetet och preliminär färdigställningstid för detaljplanen är 2026.

CampusF Hagastaden, Stockholm

Utvecklas till 2030
N 59°20'38.6 Ö 18°01'39.3

CampusF kommer att bli Stockholms innovativa pulsåder, det nya kreativa navet, där forskare och studenter bor och arbetar sida vid sida. En innovationshub om 18 000 kvm med kontor, labb och bostäder där start-ups kan växa jämsides med etablerade företag inom life science. Till 2030 ska området utvecklas till en sammanhållen stadsdel med en blandning av bostäder, arbetsplatser och service. Fastigheten kommer att innehålla framtidens arbetsmiljöer med labb, co-working och kultur.

Forskaren Hagastaden, Stockholm

Inflytt våren 2023
N 59°20'52.1 Ö 18°01'53.8

Med hälften av regionens Life Science-företag inpå knuten är Forskaren ett internationellt nav i hjärtat av Hagastaden. Kvarteret är hem åt världsledande aktörer inom vård, forskning och näringsliv. Deras gemensamma drivkraft är att skapa innovationer för liv och hälsa.

Läs mer här

The Loop, Lund

Färdigställt 2024
N 55°43'49.4 Ö 13°14'43.2

Vectura investerar i ännu en innovativ hub för samverkan inom akademi, näringsliv och forskning genom en ny satsning i Lund med The Loop i Science Village. The Loop ligger intill forskningsanläggningarna ESS och MAXIV, där forskningsresultat inom materialforskning omvandlas till innovativa och praktiska produkter. The Loop erbjuder även kulturevenemang och studentliv. Det är en unik mötesplats för alla som besöker huset.

Läs mer om The Loop här

Bromma Sjukhus, Stockholm

Byggstart Q1 2021
N 59°35'82.3 Ö 17°53'59.8

Vecturas vision för Bromma Sjukhus är att skapa ett vitaliserat vård- och omsorgshus med ett tillskott av service och funktioner anpassade till dagens behov. Byggnaden omvandlas till en plats för möten mellan människor i huset, men också för alla som bor och verkar i Bromma och Västerort. Här erbjuds äldre en god vård och omsorg i en trygg och trivsam boendemiljö.

GoCo Health Innovation City, Mölndal

Byggstart 2020
N 57°38'25.8 Ö 12°01'36.3

I Mölndal några minuter från Göteborg växer GoCo Health Innovation City fram. En mötesplats för ny kunskap, nya lösningar och nya vägar till hållbara sätt att arbeta och leva. Här tar vi oss an de stora hälsoutmaningarna och skapar verkliga lösningar för människor. För en mer hälsosam framtid.

Läs mer på www.goco.se

Hamnpulsen, Gustavsberg

Hamnpulsen, Gustavsberg
N 59°19'23.1 Ö 18°22'51.3

Gustavsberg är idag ett skärgårdskluster och lockar till sig boende, besökare och företagare. Centralt i hamnen med utsikt mot Farstaviken ligger Hamnpulsen. Fastigheten är belägen längs kajpromenaden som har ett levande båt- och hamnliv. Flera restauranger, gym och tillgång till vård finns i kvarteret.

Upside Stories, Uppsala
Innovation Destination Torslanda
Kvarter 37, Hagastaden
CampusF Hagastaden, Stockholm
Forskaren Hagastaden, Stockholm
The Loop, Lund
Bromma Sjukhus, Stockholm
GoCo Health Innovation City, Mölndal
Hamnpulsen, Gustavsberg

Senaste nytt