Vi skapar utrymme för nya framsteg

Om Vectura

Vi skapar Utrymmen för nya framsteg. För våra hyresgäster. För våra kommuner. Våra anställda. Och i förlängningen för mänskligheten. Häng med!

Vårt arbete gör skillnad. För miljön. För samhället. För mänskligheten.

Att bygga och förvalta fastigheter med minimal miljöpåverkan är en självklarhet för oss.

Hållbarhet

I vårt arbete med hållbarhet och miljöpåverkan letar vi ständigt efter nya sätt att nå framsteg. Målet är att vara ledande i att bygga och förvalta fastigheter med minimal klimatpåverkan och att driva utvecklingen mot helt cirkulära materialflöden.

Vi bygger alltid med människans behov för ögonen. Oavsett vem du är. Du som påverkas när vi bygger. Du som ska verka i eller omkring fastigheten. Du som driver verksamheterna som ska få precis det utrymme för framsteg som ni behöver. Du som bygger samhället och ska skapa hållbara och blomstrande stadsdelar.

I vårt arbete med hållbarhet och miljöpåverkan letar vi ständigt efter nya sätt att nå framsteg. Målet är att vara ledande i att bygga och förvalta fastigheter med minimal klimatpåverkan och att driva utvecklingen mot helt cirkulära materialflöden.

Vi bygger alltid med människans behov för ögonen. Oavsett vem du är. Du som påverkas när vi bygger. Du som ska verka i eller omkring fastigheten. Du som driver verksamheterna som ska få precis det utrymme för framsteg som ni behöver. Du som bygger samhället och ska skapa hållbara och blomstrande stadsdelar.

Utrymmen för framsteg

Kvarter 37, Hagastaden

Preliminär byggstart 2026 - 2027
N 59°20'38.6 Ö 18°01'39.3

Vectura har fått en ny markanvisning i Hagastaden av Stockholms stad med en preliminär plan om att fastigheten ska innehålla ca 33 000 kvm kontor och 13 000 kvm kultur- och idrottsverksamhet. För kultur- och idrottsverksamhetslokalerna har Vectura tecknat samarbetsavtal med KFUM Central. Kv 37 blir vårt tredje projekt i Hagastaden och ambitionen är att etablera ett life science kluster i världsklass. Nu pågår detaljplanearbetet och preliminär färdigställningstid för detaljplanen är år 2026.

Upside Stories, Uppsala

Byggstart 2023
N 59°51'19.7 Ö 17°39'25.3

Under våren 2022 förvärvade Vectura två fastigheter inom Främre Boländerna i Uppsala om totalt ca 40 000 kvm. Nu startar utvecklingen av Upside Stories som blir den första byggnaden på Säbygatan 5 - en ca 20 000 kvm stor innovativ hub där vetenskap, hälsa och hållbarhet står i centrum. Här kommer aktörer inom framförallt life science och tech etablera sina verksamheter och knyta samman näringsliv, akademi och forskning. Vectura ser samverkan som nyckeln för utvecklingen av platsen.

CampusF Hagastaden, Stockholm

Utvecklas till 2030
N 59°20'38.6 Ö 18°01'39.3

CampusF kommer att bli Stockholms innovativa pulsåder, det nya kreativa navet, där forskare och studenter bor och arbetar sida vid sida. En innovationshub om 18 000 kvm med kontor, labb och bostäder där start-ups kan utbyta idéer med mer etablerade företag inom life science. Till 2030 ska området utvecklas till en sammanhållen stadsdel med en mix av bostäder, arbetsplatser och service. Fastigheten kommer innehålla framtidens arbetsmiljöer med en mix av labb, co-working och kultur.

Forskaren Hagastaden, Stockholm

Inflytt Q4 2023
N 59°20'52.1 Ö 18°01'53.8

Med hälften av regionens Life Science företag inpå knuten är Forskaren ett internationellt nav i hjärtat av Hagastaden. Kvarteret omges av världsledande aktörer inom vård, forskning och näringsliv där drivkraft och expertis handlar om att sätta människan i centrum för att skapa innovationer för liv och hälsa.

Se mer på www.forskaren.nu

The Loop, Lund

Färdigställt 2024
N 55°43'49.4 Ö 13°14'43.2

Vectura investerar i ännu en innovativ hub för samverkan inom akademi, näringsliv och forskning genom en ny satsning i Lund med The Loop i Science Village. The Loop ligger intill forskningsanläggningarna ESS och MAXIV där forskningsresultat inom materialforskning omvandlas till innovativa och praktiska produkter. The Loop kommer även erbjuda kulturevenemang och studentliv som skapar en unik mötesplats för alla som besöker huset.

Läs mer om The Loop här

Bromma Sjukhus, Stockholm

Byggstart Q1 2021
N 59°35'82.3 Ö 17°53'59.8

Vecturas vision för Bromma sjukhus är att skapa ett vitaliserat vård- och omsorgshus med ett tillskott av samhällsfunktioner anpassade till dagens behov. Byggnaden kommer att omvandlas till en plats för naturliga möten mellan människor men också vara en möjlighet för äldre Bromma- och västerortsbor att bo kvar i sin närmiljö när man får behov av en trygg boendemiljö med hög kvalité i närhet till god vård och omsorg.

Läs mer om Bromma sjukhus

GoCo Health Innovation City, Mölndal

Byggstart 2020
N 57°38'25.8 Ö 12°01'36.3

I Mölndal några minuter från Göteborg växer GoCo Health Innovation City fram. En plats där vi samlas och tillsammans för världen framåt. En mötesplats för ny kunskap, nya lösningar och nya vägar till hållbara sätt att arbeta och leva. Här tar vi oss an de stora hälsoutmaningarna och skapa verkliga lösningar för människor. För en mer hälsosam framtid.

Läs mer på www.goco.se

Hamnpulsen, Gustavsberg

Hamnpulsen, Gustavsberg
N 59°19'23.1 Ö 18°22'51.3

Gustavsberg är idag ett kulturellt skärdgårdscenter och lockar till sig både boende, turister och företagare. Centralt i hamnen med utsikt mot Farstaviken ligger Hamnpulsen. Fastigheten är belägen längs kajpromenaden som har ett levande båt- och hamnliv. Flera restauranger, gym och tillgång till vård finns i kvarteret som sträcker sig på 11 900 kvm.

Kvarter 37, Hagastaden
Upside Stories, Uppsala
CampusF Hagastaden, Stockholm
Forskaren Hagastaden, Stockholm
The Loop, Lund
Bromma Sjukhus, Stockholm
GoCo Health Innovation City, Mölndal
Hamnpulsen, Gustavsberg

Fastigheter & Projekt

Vår syn på vårt arbete är större än betongskruv, fundament och kommunala avtal. För oss handlar det om människor, upplevelser och att ge plats för individen att utvecklas. Det spelar egentligen ingen roll om du är pensionär, forskare eller är en ambitiös entreprenör. Vi vill att du ska få de bästa förutsättningarna. Oavsett om ditt mål är att ta det lugnt på ålderns höst eller bli ett Fortune 500.

Senaste nytt