Vecturas organisation är utformad för att stödja vår affär, mål och vårt löfte om att skapa värde för människor, företag och samhälle genom att utveckla platser och upplevelser.

Organisation

Vectura Fastigheter grundades 2012 och är idag ett bolag med stora tillväxtambitioner. Med vår ägare Investor i ryggen har vi ett arv som innebär trygghet och stabilitet. Vecturas organisation har en bred fastighetskompetens med över hundratals års erfarenhet från offentlig och privat sektor.

Vi fokuserar vi på att utveckla, äga och förvalta fastigheter inom två kategorier. Samhällsfastigheter inom bland annat vård och omsorg, och kommersiella fastigheter med kontor. Vår verksamhet bygger på tre delar: affärsutveckling, projekt och förvaltning.