Genom vårt hållbarhetsramverk prioriterar vi områden där Vectura har störst påverkan. Vi konkretiserar och sätter tydliga mål och följer upp för att säkerställa att vi når våra högt ställda ambitioner. Sverige har en målsättning om netto-noll koldioxidutsläpp innan 2045, och fastighetsbranschen behöver ta stora kliv för att bidra till att vi når detta mål.