Forskaren lanserar visuell identitet

Forskarens nya logotyp och inslag från projektets bildmanéer

Idag lanserar Forskaren en ny visuell identitet bestående av en ny grafisk profil, logotyp och bildmanéer. I samband med att Forskarens identitet växer fram hittar ni oss numera på vår nya Instagram @forskarenhagastaden och Linkedin under namnet Forskaren. Följ vår resa där!

I hjärtat av det framväxande life science-distriktet i Hagastaden, utvecklas idag Forskaren, en ny mötesplats med fokus på liv och hälsa. Med en ny identitet för Forskaren återspeglas vårt löfte om att vara en innovationspartner för ambitiösa aktörer som vill skapa nya idéer och lösningar för liv och hälsa. Dualism genomsyrar Forskarens identitet och personlighet. Den visuella framtoningen ger liv åt Forskarens vision som togs fram under våren 2019. Viktiga byggstenar i visionen är motsatsparen Världsledande & Välkomnande, Utmanande & Omtänksamt och Flexibelt & Hållbart.

Vectura Fastigheter driver projektet och planerar färdigställa byggnaden 2024. Innan sommaren fann vi inspiration under ett besök i Cambridge, Boston som vi tar med oss in i hösten där fokus kommer att ligga på utformningen i parallella arkitektuppdrag med startmöte idag. Under gårdagen gick stadsinnovationstävlingen CityZen Jam av stapeln, ett initiativ som vi tillsammans med andra aktörer i området står bakom. Vi tror att samskapande, innovation och kreativitet formar den framväxande stadsdelen till en levande, hälsobejakande och trivsam plats som möter människors behov både nu och i framtiden.

Länk till MyNewsdesk