Fortsatt utveckling för att skapa en global Life Science hub, nyförvärv för GoCo Health Innovation City

GoCo Health Innovation City, som ägs till lika delar av Next Step Group och Vectura Fastigheter, förvärvar fastigheten Hökegården 1 i Mölndal. Förvärvet är en del av den fortsatta utvecklingen för att skapa en global hub för Life Science inom GoCo Health Innovation City, en stadsdel för samverkan och innovation.

Fastigheten har en fördelaktig strategisk placering inom GoCo, vilket skapar en naturlig tillväxt av området.

- Vi ser att detta nyförvärv är av strategisk karaktär eftersom fastigheten kommer bidra till ökade möjligheter för för GoCos fortsatta utveckling. Vi ser mycket fram emot att arbeta vidare tillsammans med andra aktörer i området och detta är ett steg i rätt riktning för det, säger Joel Ambré, Head of GoCo Health Innovation City

Fastigheten, som idag hyrs av Rec Indovent, har en yta som uppgår till cirka 3000 kvm samt en tomtareal om cirka 8800 kvm. Nyförvärvet ska stärka det nuvarande klustret och skapa fler möjligheter för etablering i området. Den internationella konkurrensen om den bästa kompetensen hårdnar och det är GoCo Health Innovation Citys ambition att stärka attraktionen till Västsverige och Sverige för att attrahera de mest innovativa företagen och den främsta kompetensen.

- Med Hökegården 1 kan vi fortsätta att förändra och utveckla området till en omväxlande och tilltalande stadsmiljö för både de som finns i området nu och framtida verksamheter och invånare, säger Anna Eckerstig, projektutvecklingschef för GoCo Health Innovation City.

Länk till MyNewsdesk