GoCo Health Innovation City dubblar markyta och investering

Pressträff GoCo Health Innovation City

Nu inleds fas två av miljardsatsningen som ska visa vägen för svensk hälsoinnovation i världsklass. Med första fasen på väg in i slutskede, gick idag startskottet för fas två och den fortsatta utvecklingen av GoCo Health Innovation City. Ytterligare 110 000 kvm byggyta planeras nu att fyllas med innovativa satsningar och hälsofrämjande initiativ. Den totala investeringen uppgår till sex miljarder kronor - en satsning som ska bana väg för nya världsledande lösningar på hälsoutmaningar, en internationell hub för life science och cirka 8 000 nya arbetsfällen.

GoCo Health Innovation City är en joint venture mellan Next Step Group och Vectura Fastigheter. Tillsammans med founding partners som AstraZeneca, Fujirebio Diagnostics, Wellspect HealthCare och Sahlgrenska Akademin är ambitionen att skapa en samverkansplats för forskning, medicin och hälsa där nya sammanhang ska accelerera svensk hälsoinnovation. Sedan första spadtaget togs i januari 2020 så har samverkansplattformen GoCo Arena, bostadssatsningen GoCo Living och kontorsbyggnaden GoCo House tagit form i den nya stadsdelen. Området har därtill välkomnat flera bolag som Fujirebio Diagnostics, Atleva, Norlandia, Siemens Healthineers, Intelligent Implats, XVIVO Perfusion och idag byggstartade även Mölnlycke Health Care´s nya huvudkontor.

- Arbetet med hela fas ett har gått otroligt bra. Vi har attraherat ledande bolag och aktörer till området som liksom vi tror på idén om samverkan och att tillsammans verka för att skapa nya lösningar och innovationer. Tidsmässigt ligger vi en bra bit före vår tidplan så nu ser vi fram emot att inleda fas två där vi dubblar både markyta och investering, säger Jacob Torell, VD Next Step Group.

Hela GoCo Health Innovation City byggs upp i nära samverkan med AstraZeneca. Enligt Matti Ahlqvist, Executive director på Astra Zeneca i Göteborg, så blir den nya stadsdelen som byggs upp en stor tillgång för Life Science-branschen i Sverige.

- Att ha ett starkt Life Science kluster runt vår R&D site i Göteborg är helt avgörande för AstraZeneca och kommer att hjälpa oss att lösa framtida hälsoutmaningar. Jag är därför väldigt glad att den första fasen av utvecklingen av GoCo Health Innovation City gått snabbare än förväntat och att vi redan nu kan gå in i nästa fas, säger Matti Ahlqvist Executive director på AstraZeneca i Göteborg.

Startskottet för nästa utvecklingsfas blir GoCo Active, ett ”Excellence Center” med folkhälsa, idrottsprestation, medicin och psykisk ohälsa som fokusområden. Centret blir en 12 000 kvm stor byggnad signerad de New York-baserade arkitekterna SHoP - som bland annat har huvudkontor för Uber och YouTube i sin portfolio över världskända byggnader. Här kommer både forskning och daglig verksamhet kring fysisk aktivitet i relation till levnadsvanor bedrivas i samverkan mellan akademi, elitidrott och näringsliv. Henrik Lundqvist, tidigare NHL-spelare, är en av investerarna i satsningen.

- Ambitionen är att genom samverkan och forskning skapa en plats att för människor att stärka sin fysiska såväl som mentala hälsa. I GoCo Active möts olika aktörer för att dela kunskap och kompetens som kan ligga till grund för att motivera och prioritera olika instanser för en bättre folkhälsa, säger Henrik Lundqvist, investerare och ambassadör för GoCo Active.

Chalmers professor och vice styrkeområdesledare för hälsa och teknik, Martin Fagerström välkomnar den nya satsningen.

- För Chalmers är GoCo Active en viktig arena där vi, genom samverkan, tillsammans kan göra en avgörande skillnad för människors hälsa. Från Chalmers vill vi bland annat bidra med ny teknologi som möjliggör för fler att vara aktiva utifrån sina förutsättningar. Som ett riksidrottuniversitet med speciellt ansvar för idrottsteknologi ser vi också möjlighet att genom forskning och effektivt nyttjande av vår kompetens kunna bidra till en ökad prestation hos våra elitidrottare – i samverkan med övriga aktörer inom GoCo Active.

  Även Sahlgrenska Akademin påpekar vikten av samverkan - att samla olika aktörer på samma plats för att skapa gränsöverskridande samarbeten.

  - Många påtalar behovet av ett samarbete kring framtida hälsoutmaningar vid livsstilsrelaterad ohälsa. I GoCo Health Innovation City skapar vi ett samarbete över gränserna där akademi, näringsliv och idrott möts på samma plats för att tillsammans möta dessa utmaningar, säger Mats Börjesson, Professor i idrottsfysiologi, institutionen för medicin och fysiologi vid Sahlgrenska Akademin samt föreståndare Centrum för hälsa- och prestationsutveckling.

  I våras stod det även klart att Mölnlycke Health Care flyttar sitt huvudkontor till området. Det nya kontoret kommer ha plats för cirka 800 medarbetare och stå klart 2024. Idag togs första spadtaget till byggnaden.

  - Jag tror starkt på att GoCo, med sitt kluster av samarbetande företag, kommer att vara en av de globala hotspots för hälsoinnovation framåt. Det kommer att attrahera talanger både lokalt och globalt och vara en sann magnet för hela Göteborgsregionen. Mölnlycke har en stark historia av tillväxt och vår etablering på GoCo kommer stärka våra möjligheter att fortsätta den resan, säger VD Zlatko Rihter.

   När hela en den nya stadsdelen står klar förväntas den omfatta en yta på 200 000 kvm med cirka 8 000 anställda, 350 bolag och 500 bostäder.

   Länk till MyNewsdesk