Next Step Group och Vectura Fastigheter bildar nya bolaget Steptura – kraftsamlar för västsvenska innovationer

Joel Ambré, VD Vectura Fastigheter. Jacob Torell, VD Steptura.

Med målet att fortsätta utveckla och attrahera kompetens och accelerera innovationstakten genom samverkan kommer nu Next Step Group och Vectura Fastigheter bilda det gemensamma fastighetsbolaget Steptura. Jacob Torell, Next Step Group blir VD och Joel Ambré, VD VecturaFastigheter blir ordförande för Steptura.

Som nytänkande fastighetsbolag kommer Steptura vara inriktat på att skapa destinationer och bygga starka ekosystem i Sverige med fokus på Västsverige. Bolaget kommer att fortsätta att driva befintliga platsvarumärken; GoCo Health Innovation City och Innovation Destination Torslanda som är två befintliga samverkansprojekt mellan Next Step Group och VecturaFastigheter.

“Med Steptura stärker Vectura sin närvaro i Göteborg och bidrar till arbetstillfällen och innovationskraft nationellt och ökad internationell konkurrenskraft. Detta är en del av Vecturas strategi att etablera oss i forsknings- och kunskapsintensiva regioner som Göteborg, Öresund, och Stockholm, med projekt som The Loop i Lund och Forskaren i Stockholm och UpsideStories i Uppsala”, avslutar Joel Ambré, VD VecturaFastigheter och ordförande på Steptura.

Som fastighetsutvecklare adderar Steptura viktiga faktorer för sina partners och hyrestagare genom att fylla sina fastigheter med innehåll, community och samskapande miljöer som uppmanar till spontana möten mellan människor och genererar innovation och nytänkande lösningar. Något som gynnar affären för hyrestagarna som Sveriges innovationskraft.

“Efter 7 års fint samarbete med Vectura Fastigheter som genererat nya kluster inom både life science och inom mobilitet är det dags för nästa steg framåt. Nu förenar vi kompetenser och erfarenheter från befintliga destinationer och kraftsamlar för fler västsvenska innovationer genom att bilda ett nytt gemensamt bolag. Det känns otroligt spännande att kunna kombinera min nya roll som VD på Steptura med mitt fortsatta fokus på Next Step Groups befintliga stadsutvecklingsprojekt Wendelstrand och framtidens logistikhub Link40 som går från vision till genomförande i snabb takt”, säger Jacob Torell.


Genom innovativ stadsutveckling ska Steptura fortsättautveckla den samverkansformula som bolagen utvecklat tillsammans. Denna formula innebär att bolaget arbetar tillsammans med partners inom näringsliv, den publika sektorn, staden och akademin från ett tidigt skede när det kommer till både stadsutveckling och innehåll på plats.

Initialt fastighetsvärde i bolaget är på 4 miljarder kronor. Till 2026 kommer beståndet vara 13 fastigheter, på totalt ungefär 130 000 kvm och med cirka 6 miljarder i fastighetsvärde.

Steptura ägs till hälften av Next Step Group och hälften av Vectura Fastigheter. Next Step Group AB ägs till hälften av Fastighets AB Balder. Vectura Fastigheter är helägt av Patricia Industries, som är en del av av Investor. I de gemensamma fastighetsprojekten GoCo Health Innovation City och Innovation Destination Torslanda finns partners som AstraZeneca och Volvo Cars.

Kontakt,
Lena Olander
lena.olander@vectura.se

+46 70-811 08 22‬

Vectura är ett fastighetsbolag som utvecklar utrymmen för nya framsteg genom egen produktion och långsiktig förvaltning. Minst 100 år brukar vi säga. I våra fastigheter vill vi att Sveriges främsta aktörer inom sektorn life science ska inspireras till nya idéer, känslor och lösningar. Med nya sätt att samarbeta, nya sätt att bygga och nya sätt att tänka skapar vi förutsättningar för fruktsamma möten. För företag, kommuner och människor som är engagerade i omsorg, liv och hälsa. Vårt högre mål är att klara mänsklighetens framtida utmaningar. Vår långsiktighet garanteras av våra ägare, Patricia Industries, en del av Investor.

Länk till MyNewsdesk