Ortopedtekniska företaget TeamOlmed flyttar in i Forskaren

Foto: Romus Ramström

Vectura Fastigheter har nyligen tecknat hyresavtal med, Sveriges största ortopedtekniska företag, TeamOlmed som flyttar till Stockholms nya life science destination Forskaren. Under våren 2024 kommer TeamOlmed flytta från sina befintliga lokaler på Torsplan till 1 000 kvm i Forskaren. TeamOlmed fokuserar på att återskapa oberoende och höja livskvaliteten för personer med rörelserelaterade problem genom ortopedtekniska hjälpmedel i form av proteser, ortoser, skor och inlägg. Det nya hyreskontraktet mellan Vectura och TeamOlmed medför en uthyrningsgrad om 75% i Forskaren. Under december 2023 står Forskaren redo för de första hyresgästerna att flytta in.

TeamOlmed flyttar sin verksamhet från befintliga lokaler på Solnavägen till Forskaren på Hagaplan och företagets ortopedtekniska verksamhet flyttar in på plan tre i lokaler om 1 000 kvm. Verksamheten kommer att fortsätta kombinera klinik och butik för att kunna hjälpa både patienter och kunder. Avtalet innefattar därmed även en butikslokal på entréplan där försäljning kommer att bedrivas av ortopedtekniska hjälpmedel som ortoser, skor och inlägg.

- Det känns både roligt och spännande att Sveriges största ortopedtekniska företag TeamOlmed väljer Forskaren för etablering av sin verksamhet. I tider som dessa ser vi trots allt ett stort intresse för de vakanta lokalerna. Vi har goda dialoger med fler aktörer och det är tydligt att företag inom life science vill etablera sig på mötesplatser som Forskaren, säger Micael Averborg, Affärsutvecklingschef på Vectura.

  Forskaren, den 24 000 kvm stora runda byggnaden mitt i hjärtat av Hagastaden på Hagaplan 1, fylls med aktörer verksamma inom life science-sektorn. Entréplanet blir en öppen publik yta där Tekniska museet öppnar sin första fysiska filial utanför Djurgården, en plats som fokuserar på att öka intresset för life science hos allmänheten. Urban Deli öppnar dörrarna till sin fjärde enhet och bjuder in till gastronomiska upplevelser med fokus på innovation och hållbarhet – allt i Forskaren kommer andas framtid.

  - TeamOlmeds vision, som Sveriges ledande ortopedtekniska företag är att fortsätta leverera god service, effektivitet och innovation i allra högsta grad. Att få vara en del av Forskaren och allt vad det kommer att innebära känns som ett naturligt och spännande steg för att kunna möta andra i branschen och hitta nya synnergier och samarbeten längs vägen. Vi trivs bra på Torsplan men har växt ur våra lokaler och för att kunna fortsätta möta våra patienter och kunders behov i vår utveckling blir Forskaren en fantastiskt möjlighet, dels för vår fortsatta tillväxt men framförallt för att hjälpa fler människor till ett rörligare liv genom vår klinik och butik, säger Heléne Seerbe Assarsson, Verksamhetschef på TeamOlmed.

   Under december 2023 kommer de första hyresgästerna tillträda sina lokaler och inflyttning kommer därefter ske i etapper fram till sommaren 2024. TeamOlmed flyttar in 1 april 2024.

   Vectura
   Vectura är ett fastighetsbolag som utvecklar utrymmen för nya framsteg genom egen produktion och långsiktig förvaltning. Minst 100 år brukar vi säga. I våra fastigheter vill vi att Sveriges främsta aktörer inom sektorn life science ska inspireras till nya idéer, känslor och lösningar. Med nya sätt att samarbeta, nya sätt att bygga och nya sätt att tänka skapar vi förutsättningar för fruktsamma möten. För företag, kommuner och människor som är engagerade i omsorg, liv och hälsa. Vårt högre mål är att klara mänsklighetens framtida utmaningar. Vår långsiktighet garanteras av våra ägare, Patricia Industries, en del av Investor.

   TeamOlmed
   TeamOlmed är Sveriges största ortopedtekniska företag med sina 21 enheter och 400 anställda runt om i landet. Företaget ägs av Össur, en världsledande produktleverantör av ortopedteknik med många stora innovationer i sitt sortiment. TeamOlmed tillverkar, anpassar och förser patienter och kunder med ortopedtekniska hjälpmedel. Företaget driver också butikskedjan TeamOlmed Butik med inriktning mot egenvård. De stora produktgrupperna är skor, fotinlägg och ortoser.

   Länk till MyNewsdesk