Så blir Vectura Fastigheters nya satsning i centrala Uppsala

Bild: Katarina Fu, affärsutvecklare Vectura Fastigheter.

Sedan våren 2022 har Vectura Fastigheter varit en aktiv del i utvecklingen av Uppsalas nya innovativa kvarter i Främre Boländerna. Nu presenteras helt nya visionsbilder för områdets första kvarter och planeras att stå klart under slutet av 2026. Här förvandlas ett industriområde till en kunskapsintensiv stadsdel med puls och kreativitet mitt i centrala Uppsala.

I Främre Boländerna utvecklar Vectura Upside Stories – ett nytt kluster bestående av två nya kvarter om totalt 30 000 kvm som knyter samman aktörer i skärningspunkten mellan vetenskap, tech och hållbarhet. Här samlas näringsliv, akademi och forskning för att utvecklas och växa tillsammans. Totalt tillkommer 5 500 nya arbetsplatser i Främre Boländerna fram till och med år 2030. I stadsdelen öppnar också flera nya parker och restauranger som kommer att locka både Uppsalabor och besökare.

- Det är glädjande att vi idag kan visa nya visionsbilder på hur vårt första kvarter kommer att gestalta sig. Här skapar vi en innovativ mötesplats för hela Uppsalas näringsliv, forskning och akademi, som också blir en del av vår nationella community med Forskaren i Stockholm, GoCo i Mölndal och The Loop i Lund. Med vår satsning i Uppsala binder vi samman våra kluster, säger Katarina Fu, affärsutvecklare på Vectura Fastigheter.

Vectura jobbar långsiktigt med sina hyresgäster för att skapa sammanhang som främjar samarbete, innovation och konkurrenskraft. I Främre Boländerna finns framtidens labbmiljöer, kontor, co-working och mötesplatser som attraherar bolag inom life science, tech och hållbarhet. Tillsammans bildas ett ekosystem där talanger möts och idéer befruktar varandra.

- Att lyssna på våra hyresgäster och skapa rätt förutsättningar för deras affär ligger i vårt DNA. Vi möjliggör framsteg både genom den byggda miljön och innehållet på våra platser, säger Katarina Fu, affärsutvecklare på Vectura Fastigheter.
Satsningen Upside Stories i Främre Boländerna har höga ambitioner för att minska påverkan på miljö och klimat förenligt med Vecturas hållbarhetspolicy. Vecturas mål är att till 2025 uppnå klimatneutralitet i hela förvaltningsprocessen och till 2030 i byggnadsprocessen. Kvarteret miljöcertifieras med LEED Platinum.

Om Vectura
Vectura är ett fastighetsbolag som utvecklar utrymmen för nya framsteg genom egen produktion och långsiktig förvaltning. Minst 100 år brukar vi säga. I våra fastigheter vill vi att Sveriges främsta aktörer inom sektorn life science ska inspireras till nya idéer, känslor och lösningar. Med nya sätt att samarbeta, nya sätt att bygga och nya sätt att tänka, skapar vi förutsättningar för fruktsamma möten. För företag, kommuner och människor som är engagerade i omsorg, liv och hälsa. Vårt högre mål är att klara mänsklighetens framtida utmaningar. Vår långsiktighet garanteras av våra ägare, Patricia Industries, en del av Investor.

Vectura är ett fastighetsbolag som utvecklar utrymmen för nya framsteg genom egen produktion och långsiktig förvaltning. Minst 100 år brukar vi säga. I våra fastigheter vill vi att Sveriges främsta aktörer inom sektorn life science ska inspireras till nya idéer, känslor och lösningar. Med nya sätt att samarbeta, nya sätt att bygga och nya sätt att tänka skapar vi förutsättningar för fruktsamma möten. För företag, kommuner och människor som är engagerade i omsorg, liv och hälsa. Vårt högre mål är att klara mänsklighetens framtida utmaningar. Vår långsiktighet garanteras av våra ägare, Patricia Industries, en del av Investor.

Länk till MyNewsdesk

Relaterade länkar