Schmidt Hammer Lassen ritar Vecturas innovationshub CampusF i Hagastaden

Visualiseringsbild: Schmidt Hammer Lassen

Arkitektuppdraget för Vecturas senaste projekt i Hagastaden, CampusF, går till danska arkitektbyrån Schmidt Hammer Lassen. CampusF kommer att bli Stockholms innovativa pulsåder, det nya kreativa navet, där forskare och studenter bor och arbetar sida vid sida. En innovationshub om 18 000 kvm med kontor, labb och bostäder där start-ups kan utbyta idéer med mer etablerade företag inom life science. Vectura höll tillsammans med Stockholms Stad och Strategisk Arkitektur parallella arkitektuppdrag för CampusF där 3XN, Kanozi och Schmidt Hammer Lassen deltog. Nyligen togs beslutet av juryn att tilldela uppdraget Schmidt Hammer Lassen, som utvecklat förslaget tillsammans med det svenska kontoret BAU – Byrån för Arkitektur & Urbanism.

Med ambitionen att vara världsledande inom life science har Hagastaden redan en hög koncentration av forskning, utbildning och entreprenörer. Till 2030 ska området utvecklas till en sammanhållen stadsdel med en mix av bostäder, arbetsplatser och service. CampusF är en viktig pusselbit i utvecklingen av området och blir Vecturas andra life science-projekt i Hagastaden, efter Forskaren som är under produktion på Hagaplan 1. CampusF kommer utvecklas till en ny innovativ hub för ungdomar, studenter, forskare, närboende, start-ups och ambitiösa företag inom life-science. Fastigheten kommer innehålla framtidens arbetsmiljöer med en mix av labb, co-working och kultur. Inom kvarterets 18 000 kvm kommer 80 student- och forskarbostäder byggas i anslutning till huvudbyggnaden.

- På CampusF är ambitionen att skapa känslan av det stora vardagsrummet som öppnar upp för ökad social integration, inspirerar till högre studier med ett stort fokus på hälsa. Den här platsen kommer bidra till värdefulla möten mellan ungdomar, studenter, entreprenörer och världsledande företag. Schmidt Hammer Lassen har ritat en fantastisk byggnad som kommer möjliggöra detta på ett unikt sätt, säger Micael Averborg, Affärsutvecklingschef på Vectura.

God inomhusmiljö med inslag av trä. Campuset byggs i ett av norra Europas tätaste infrastrukturområden och behöver därför en bullerskärm mot motorväg och järnvägsspåren. Byggnadsvolymen är placerad runt tre atrier som möjliggör tysta kontorsytor där grupparbetszoner, med större tolerans för buller, etableras mot motorvägen. Trä har använts för att förbättra luftkvalitet och akustik såväl som verka stressreducerande.

I dialog med det arkitektoniska sammanhanget. Arkitekterna har skapat en vy mot gatumiljö med intima, gröna fickor där träd och gröna bäddar blir en fin övergång från den livliga gatan till CampusF. Fasaden talar ett gemensamt formspråk och varierar beroende på det arkitektoniska sammanhanget.

En plats för medborgare. CampusF förhåller sig i volym, form och materialitet till sin omgivning och genom gröna stadsrum skapas en välkomnande atmosfär. Från de gröna uteplatserna finns tillgång till byggnadens gemensamma utrymme där allmänheten kan följa vad som händer i de delar av byggnaden där forskare, studenter och företag verkar.

Design inspirerad av DNA strängar. Den vertikala sammanhållningen i byggnaden skapas via tre karakteristiska trappor inspirerade av DNA-strängar. Trapporna skapar synergier över byggnadens lager, funktioner och den dynamiska formen uppmuntrar till rörelse.

Takterrass med biologisk mångfald och utsikt. Tak och terrass reser sig i tre plan för att integrera byggnaden i den befintliga stadsplanen och skapar optimala utsiktsförhållanden. Takets flexibilitet gör att ytorna kan användas för konferenser, inredas som bar eller restaurang. Terrassen har även en plats för inhemska arter som bidrar positivt till den biologiska mångfalden.

- Vi har arbetat mycket med att skapa sammanhållning i både byggnadens horisontella och vertikala plan. De tre atrierna är kopplade till Orangeriet, varifrån du får utsikt över kontorslokaler och laboratorier. Den slingrande trappan, inspirerad av DNA-trådar, skapar samstämmighet och dynamik mellan byggnadens olika våningar, samtidigt som den agerar som ett starkt identitetsskapande element, säger Kristian Lars Ahlmark, Partner & Design Director på Schmidt Hammer Lassen.

Detaljplan för västra hagastaden har påbörjats och samråd planeras till q4 2023. Gestaltning och utformning av CampusF kommer då prövas.

   Vectura
   Vectura är ett fastighetsbolag som utvecklar fastigheter till egen långsiktig förvaltning. Vectura verkar inom kommersiella fastigheter där omsorg, liv och hälsa står i fokus. Vecturas fastighetsbestånd består av fastigheter som bär på ett rikt kulturhistoriskt arv, moderna- och nyproducerade fastigheter och innovativa fastighetsutvecklingsprojekt med hög hållbarhetsstandard. Vectura ägs av Patricia Industries som är en del av Investor.


   Schmidt Hammer Lassen
   Med mer än 30 års erfarenhet är Schmidt Hammer Lassen Architects en av Skandinaviens mest erkända och prisbelönta arkitektkontor. Med studior i Köpenhamn, Aarhus och Shanghai tillhandahåller de skickliga arkitekttjänster över hela världen, med en framstående meritlista som designers av internationell högprofilerad arkitektur. Schmidt Hammer Lassen är djupt engagerade i de nordiska arkitekturtraditionerna som bygger på demokrati, välfärd, estetik, ljus, hållbarhet och socialt ansvar.

   BAU
   Det svenska arkitektkontoret BAU grundades 1991. BAU verkar med övertygelsen om att god arkitektur rymmer stora möjligheter att öka livskvaliteten. De arbetar för ett hållbart samhälle med arkitektoniska, sociala, kulturella och kommersiella värden i samklang med naturens resurser. BAU jobbar med ett brett spektrum av projekt, från det enkla till det komplexa, där formgivning är viktig men ändå del av ett större sammanhang som inkluderar hållbarhet, teknik, historisk och kulturell förankring, ekonomi och byggbarhet. Det som produceras ska vara användbart och älskvärt i många år framöver för kommande generationer.

   Länk till MyNewsdesk

   Relaterade länkar