Tillgänglighet i världsklass för Vecturas utveckling av Permobils nya huvudkontor

Linda Nilsson, projektledare Permobil, Karin Jönsson-Loo, projektchef Vectura, Camilla Andersson, hållbarhetschef Permobil.

Fastighetsbolaget Vectura gick i våras ut med nyheten om sin satsning på Permobils nya huvudkontor i Brista utanför Sundsvall och nu är produktionen i full gång. I veckan arrangerade Permobil och Vectura en workshop för att ge byggnaden alla förutsättningar för att skapa ett hållbart innovationscenter med hög tillgänglighet. Här kommer tillverkning och forskning för framtidens rullstolar och mobilitetslösningar utvecklas på ett helt unikt sätt.

I workshopen fokuserade gruppen på frågor kring tillgänglighet, arbetsmiljö, social hållbarhet och klimatpåverkan. Det handlar bland annat om klimatsmarta val av material och att titta på återbruk och användning av återvunna material vid utformning av utomhusmiljön. En viktig aspekt är biologisk mångfald, där exempelvis ängsmark diskuterades i stället för traditionella planteringar. Fastigheten ska vara tillgänglig för alla, där utformning av fastighet från parkering och in i fastigheten är noga genomtänkt med stora ljusinsläpp, öppna ytor, god akustik och funktionslösningar som är noga valda för att underlätta för flertalet olika funktionsvariationer. Målet är att skapa en tillgänglighet som är självklar för alla.

- Det är mycket viktigt att vi bygger hållbara fastigheter som är tillgängliga för alla. Här lägger vi stor kraft på att minimera den nya fastighetens klimatavtryck genom bland annat förse byggnaden med ett hållbart energisystem som innefattar både bergvärme och solceller. För att sänka byggnadens klimatpåverkan gör vi också aktiva val när det kommer till material, byggsystem och utformning” säger Karin Jönsson Loo, projektchef Vectura.

Under workshopen fokuserade gruppen på frågor kring tillgänglighet, arbetsmiljö, social hållbarhet och klimatpåverkan. Det handlar bland annat om klimatsmarta val av material och att titta på återbruk och användning av återvunna material vid utformning av utomhusmiljön. En viktig aspekt är biologisk mångfald, där exempelvis ängsmark diskuterades i stället för traditionella planteringar. Fastigheten ska vara tillgänglig för alla, där utformning av fastighet från parkering och in i fastigheten är noga genomtänkt med stora ljusinsläpp, öppna ytor, god akustik och funktionslösningar som är noga valda för att underlätta för flertalet olika funktionsvariationer. Målet är att skapa en tillgänglighet som är självklar för alla.

- Att tillsammans under en dag fokusera på hur vi kan lyfta hållbarhet och tillgänglighet till en ny nivå är en mycket bra investering för framtiden. Vi vill utmana oss och ta ett steg till, att använda den kunskap och de insikter som vi erhållit tillsammans med våra användare och omvandla det i utformningen av fastigheten så att denna stöttar och bidrar till inkludering, delaktighet och tillgänglighet för alla, säger Linda Nilsson, projektledare Permobil.

- Byggnaden kommer att vara LEED Gold certifierad, vilket innebär att projektet kommer att bedömas enligt ett globalt certifieringssystem för att bedöma byggnaders miljöpåverkan men också dess inverkan på människors hälsa. Att på smarta och innovativa sätt se till att projektets miljöpåverkan minskas är något vi är väldigt stolta över, säger Camilla Andersson, hållbarhetschef på Permobil.

  Om Vectura
  Vectura är ett fastighetsbolag som utvecklar utrymmen för nya framsteg genom egen produktion och långsiktig förvaltning. Minst 100 år brukar vi säga. I våra fastigheter vill vi att Sveriges främsta aktörer inom sektorn life science ska inspireras till nya idéer, känslor och lösningar. Med nya sätt att samarbeta, nya sätt att bygga och nya sätt att tänka skapar vi förutsättningar för fruktsamma möten. För företag, kommuner och människor som är engagerade i omsorg, liv och hälsa. Vårt högre mål är att klara mänsklighetens framtida utmaningar. Vår långsiktighet garanteras av våra ägare, Patricia Industries, en del av Investor.

  Om Permobil
  Permobils grundare Dr. Per Uddén såg det som en grundläggande mänsklig rättighet för individer att uppnå största möjliga självständighet. Permobil är ledande inom avancerade mobilitetslösningar och är dedikerade att förstå användarens behov på individnivå och förbättra deras livskvalitet. Våra lösningar inkluderar eldrivna- och manuella rullstolar, sittdynor och positioneringsprodukter samt service och digitala lösningar. Permobil är en del av Patricia Industries, ett dotterbolag till Investor AB, och har sitt huvudkontor i Sverige. Permobil har 1 700 medarbetare i mer än 15 länder runt om i världen. Företaget grundades 1967. För mer information, besök www.permobil.com

  Länk till MyNewsdesk

  Relaterade länkar