Vectura Fastigheter uppför bostäder för äldre och förskola i Borlänge kommun

Vectura Fastigheter har tillsammans med Borlänge kommun beslutat om byggnation av en integrerad samhällsfastighet i Matsknutsgårdarna, Borlänge kommun. Fastigheten kommer att inrymma kommunal verksamhet och trygghetsboende i Vecturas regi.

Borlänge Kommun och Vectura Fastigheter har signerat överlåtelseavtal avseende en fastighet i Matsknutsgårdarna i syfte att Vectura ska uppföra byggnader om totalt 12 500 m2. Kommunal verksamhet som kommer att bedrivas i byggnaderna är äldreboende, förskola, lokal för daglig verksamhet, hemtjänst och storkök. Borlänge kommun har tecknat hyresavtal för verksamhetsytorna om ca 11 000 m2.

Detaljplanearbete pågår för området som ligger i Borlänges västra delar inom byn Matsknutsgårdarna. Fastigheten ska smälta in i stads- och landskapsbilden där fasad- och takmaterial planeras knyta an till den befintliga bebyggelsen i området.

Äldreboendet kommer att rymma 108 lägenheter och förskolan planeras för ca 180 barn. Dessutom ska Vectura uppföra trygghetsboende om 26 lägenheter. Det planerade storköket ska, utöver att förse verksamheten på Mats Knuts med måltider, även försörja andra verksamheter i kommunen.

En viktig del i projektet Mats Knuts är att skapa samverkan mellan olika verksamheter och gemensamt nyttja lokaler och funktioner.

”Det finns en hög efterfrågan på trygghetsboenden i attraktiva lägen i Borlänge. Även behovet av fler platser inom förskola och äldreboende ökar. Vi är mycket positiva till att en stor aktör som Vectura Fastigheter AB väljer att etablera sig i Borlänge”, säger Jan Bohman (S), ordförande i kommunstyrelsen

”Vi är mycket glada över att ha fått möjligheten att genomföra detta projekt tillsammans med Borlänge Kommun”, säger Susanne Ekblom, VD Vectura

Vectura Fastigheter

Vectura är ett fastighetsbolag, som ägs av Patricia Industries – en del av Investor AB. Vectura fokuserar på ett fåtal fastighetssegment: samhällsfastigheter, kontor och hotell. Vi förstår våra kunders affärer och behov väl. Vi är en långsiktig aktör som strävar efter att vara den självklara fastighetspartnern för våra hyresgäster.

Vectura grundades i slutet av 2012. Några av våra största kunder är Aleris, Grand Hôtel och Investor AB.

Vi hjälper till att utveckla våra kunders verksamheter genom att skapa rätt förutsättningar för deras verksamheter via våra fastigheter. Vectura medverkar i alla steg i värdekedjan, från identifiering av mark och byggrätter till förvaltning och utveckling.

Vår affär bygger på att utveckla, förvalta och äga hållbara och innovativa fastighetslösningar – vi har ingen exitstrategi.

Länk till MyNewsdesk