Vectura Fastigheter uppför nytt vård- och omsorgsboende i Tyresö kommun

Vectura Fastigheter uppför nytt äldreboende i Fornudden i Tyresö kommun. Äldreboendet planeras inrymma totalt 60 lägenheter och är uppdelat i 6 vårdavdelningar med en uthyrbar yta om 4 325 m2.

För drygt ett år sedan signerade Tyresö Kommun och Vectura Fastigheter ett överlåtelseavtal avseende en fastighet i Fornudden i syfte att Vectura ska uppföra en byggnad för vård- och omsorgsboende. Efter en lång process har detaljplanen vunnit laga kraft. Bygglov är sökt och vi avvaktar beslut. Planerad byggstart blir i höst.

Boendet kommer att inkludera gemensamma utrymmen för samvaro och rekreation. Hyresgäst är Aleris som kommer att bedriva äldreboende med beräknat tillträde 2020.

- Vi är otroligt glada över att satsningen på framtidens boende för äldre fortsätter. Nu uppför vi vår första fastighet i Tyresö kommun där vi ser fram emot ett fortsatt långsiktigt samarbete med Tyresö kommun och vår blivande hyresgäst Aleris, säger Susanne Ekblom, VD Vectura Fastigheter.

Samarbetet mellan Aleris och Vectura fortsätter då behovet av nya vårdplatser för äldre är stort i Tyresö kommun.

- Våra boenden har vi byggt upp genom att lyssna på vad äldre vill ha, vad forskningen visar och utifrån kunskapen hos vår personal. Då ser man att den individanpassade omsorgen, den goda måltidsstunden, aktivitet och moderna hjälpmedel är den kombination som ger värme och trygghet, säger Kristin Ahne, Affärsområdeschef Aleris Omsorg.

Det nya äldreboendet ligger med utsikt över Fornuddsparken längs Fornuddsvägen. Intill fastigheten finns angränsande villatomter och på de två grannfastigheterna planeras en ny skola samt idrottshall.

Ambitionen är att skapa en varierad och småskalig byggnad som är väl anpassad till sin omgivning. Fasaderna kommer att gå i en ljus varmbeige ton och fönsterpartierna blir gröna. En takterrass planeras i byggnadens hörn, vilket kommer att ge möjlighet till utblick över Fornuddsparken. En gård med uteplats och planteringar kommer att erbjuda både sol och skugga vid flera tider på dagen.

- Jag är glad att Tyresö uppfattas som en attraktiv kommun där privata välfärdsentreprenörer vill etablera sig. Det passar väl in i vår vision om Sveriges Modernaste Äldreomsorg, säger Dick Bengtson (M), Kommunalråd, Ordförande Socialnämnden, Tyresö.

Vectura Fastigheter

Vectura är ett fastighetsbolag, som ägs av Patricia Industries – en del av Investor AB. Vectura fokuserar på ett fåtal fastighetssegment: samhällsfastigheter, kontor och hotell. Vi förstår våra kunders affärer och behov väl. Vi är en långsiktig aktör som strävar efter att vara den självklara fastighetspartnern för våra hyresgäster.

Vectura grundades i slutet av 2012. Några av våra största kunder är Aleris, Grand Hôtel och Investor AB.

Vi hjälper till att utveckla våra kunders verksamheter genom att skapa rätt förutsättningar för deras verksamheter via våra fastigheter. Vectura medverkar i alla steg i värdekedjan, från identifiering av mark och byggrätter till förvaltning och utveckling.

Vår affär bygger på att utveckla, förvalta och äga hållbara och innovativa fastighetslösningar – vi har ingen exitstrategi.

Länk till MyNewsdesk