Vectura Fastigheter uppför vård- och omsorgsboende i Danderyds kommun och investerar 200 miljoner kronor

Vectura Fastigheter fortsätter sin expansion och investerar ytterligare 200 miljoner kronor i samhällsfastigheter med ett vård- och omsorgsboende inom Kv. Ginnungagap i Danderyds kommun.

Vectura har efter förhandling med kommunen, i konkurrens med ett flertal andra intressenter, givits möjlighet att förvärva mark inom Kv. Ginnungagap i Djursholm. Slutgiltigt beslut om markförsäljningen väntas fattas av kommunfullmäktige i Danderyds kommun den 5 februari.

Vectura kommer att bygga ett äldreboende med 65 lägenheter där tilltänkt vårdoperatör är Aleris Omsorg. Detaljplanearbete pågår för området som ligger nära Djursholms torg. Byggstart planeras till hösten 2019.

Byggnaden kommer att uppfylla kriterierna för Miljöbyggnad Silver, med guldnivå bland annat inom områdena effektbehov, fuktsäkerhet och legionella. En miljöbyggnad på silvernivå uppfyller framförallt krav på effektiv energianvändning, sunda materialval, tyst inomhusmiljö, god ventilation och hög fuktsäkerhet. Projektet eftersträvar att minimera användning av material med miljö och hälsostörande ämnen, icke-återvunnet innehåll och material med kort hållbarhet.

”Vi är mycket glada över att ha fått möjligheten att genomföra detta attraktiva och välbelägna boendet i Danderyd, säger Susanne Ekblom, VD Vectura Fastigheter”.

Kommunstyrelsens ordförande Olle Reichenberg; "Jag är mycket glad över att vi nu kan träffa en överenskommelse med en seriös och långsiktig aktör om byggande av ett nytt vård- och omsorgsboende med hög kvalitet".

Vectura Fastigheter

Vectura är ett fastighetsbolag, som ägs av Patricia Industries – en del av Investor AB. Vectura fokuserar på ett fåtal fastighetssegment: samhällsfastigheter, kontor och hotell. Vi förstår våra kunders affärer och behov väl. Vi är en långsiktig aktör som strävar efter att vara den självklara fastighetspartnern för våra hyresgäster.

Vectura grundades i slutet av 2012. Några av våra största kunder är Aleris, Grand Hôtel och Investor AB.

Vi hjälper till att utveckla våra kunders verksamheter genom att skapa rätt förutsättningar för deras verksamheter via våra fastigheter. Vectura medverkar i alla steg i värdekedjan, från identifiering av mark och byggrätter till förvaltning och utveckling.

Vår affär bygger på att utveckla, förvalta och äga hållbara och innovativa fastighetslösningar – vi har ingen exitstrategi.

Länk till MyNewsdesk