Vectura Fastigheter utvecklar äldreboende i friluftsstadsdelen Kristineberg

Kommande vård- och omsorgsboende i Vallentuna kommun

Vectura Fastigheter fortsätter att utveckla äldrebostäder genom en nyetablering i stadsdelen Kristineberg, Vallentuna kommun. Under måndagen tecknade Vectura och omsorgsaktören Vardaga ett hyresavtal avseende driften av det blivande vård- och omsorgsboendet i kommunen. Avtalet avser en förhyrd area om ca 4 050 kvm.

Vectura planerar att uppföra en byggnad i fyra plan innehållande vård- och omsorgsboende med 60 lägenheter. Äldrebostäderna kommer att inredas enligt Vardagas boendekoncept som kombinerar funktion med nordisk design.

”Vi ser mycket fram emot att etablera vårt första äldreboende i Vallentuna kommun, där vi fortsätter vårt fina samarbete med vår hyresgäst Vardaga. Vi lägger nu grunden för att platsen ska genomsyras av tillgänglighet, gemenskap och trygghet. Det ska vara en hemtrevlig känsla för de som bor och arbetar här”, säger Susanne Ekblom, VD på Vectura Fastigheter.

”Äldreboendet kommer få namnet Villa Kristineberg och kommer att inredas med Vardagas prisbelönta boendekoncept som är utformat för personer med en demenssjukdom. Boendekonceptet förenar form med funktion och skapar en hemtrevlig, ombonad och funktionell boendemiljö”, säger Malin Appelgren, Tillväxtchef på Ambea.

Tidigare vann Vectura en markanvisningstävling för en del av Kristineberg etapp 1. Markanvisningsavtal tecknades sedan i maj 2017 med Vallentuna kommun avseende område inom detaljplan för Norra Kristineberg i Vallentuna kommun.

Det är en grundbult i vårt Vallentuna att man ska kunna åldras med trygghet och ha tillgång till service av hög kvalitet. Vi välkomnar Vardagas etablering som ska tillhandahålla äldreboende i Kristineberg - en spännande stadsdel som utvecklas i Vallentuna”, säger kommunstyrelsens ordförande Parisa Liljestrand (M).

Kristineberg är beläget i anslutning till centrala Vallentuna och är ett område som utvecklas till en stadsdel med totalt cirka 1 700-1 800 bostäder, flera skolor, förskolor och ett stadsdelscentrum med butiker, restaurang och torg. Stadsdelen kommer ha nära till kollektivtrafik och bestå av varierande bostadskvarter som knyts ihop med en stadsmässig huvudgata. Utgångspunkten är att Kristineberg ska utvecklas till en stadsdel i samklang med naturen där placeringen av bostäderna ska anpassas efter de naturvärden som finns i området idag.

Detaljplaneprocess pågår i nuläget och öppning av vård- och omsorgsboendet är planerat 2023.

Vectura Fastigheter

Vectura Fastigheter är ett fastighetsbolag, som ägs av Patricia Industries – en del av Investor AB. Vectura fokuserar på fastighetssegmenten: samhällsfastigheter, kontor och hotell. Vi är en långsiktig aktör som strävar efter att vara den självklara fastighetspartnern för våra hyresgäster. Vectura grundades i slutet av 2012 och äger idag fastigheter över hela landet. Vectura medverkar i alla steg i värdekedjan, från identifiering av mark och byggrätter till långsiktigförvaltning och utveckling. Vår affär bygger på att utveckla, förvalta och äga hållbara och innovativa fastighetslösningar – vi har ingen exitstrategi. 

Länk till MyNewsdesk

Ladda ner PDF

Vectura Fastigheter utvecklar äldreboende i friluftsstadsdelen Kristineberg.pdf