Vectura har undertecknat avtal med Region Stockholm avseende förvärv av Bromma sjukhus. Planerar för utökad vård

Bromma sjukhus

Vectura har undertecknat ett avtal med Region Stockholm avseende förvärv av Bromma sjukhus. Förvärvet är villkorat av att regionfullmäktige fattar beslut om att genomföra försäljningen.

På Bromma sjukhus bedrivs idag i huvudsak geriatrisk vård av Stiftelsen Stockholms Sjukhem. Efter genomfört förvärv kommer Stiftelsen Stockholms Sjukhem fortsätta bedriva geriatrik i oförändrad omfattning och tillsammans med Vectura avser man renovera och utveckla idag tomställda delar av byggnaden för att långsiktigt erbjuda ytterligare vård och samhällsservice.

Vecturas vision för Bromma sjukhus är att skapa ett vitaliserat vård- och omsorgshus med ett tillskott av samhällsfunktioner anpassade till dagens och framtidens behov. Framöver ska huset renoveras och utvecklas för att erbjuda ett nytt vård- och omsorgsboende samt ytterligare vårdverksamhet. Visionen är att omvandla byggnaden från en sluten vårdbyggnad till en mötesplats och dessutom ge Bromma- och västerortsbor möjligheten att bo kvar i sin närmiljö den dag man får behov av vård och omsorg.

– Vi ser fram emot att utveckla Bromma sjukhus tillsammans med Vectura. Stockholms Sjukhem är en långsiktig vårdgivare och vår ambition är att ge fler stockholmare möjlighet till en sammanhållen vård och omsorg av hög kvalitet, säger Karin Thalén, sjukhusdirektör på Stockholms Sjukhem. Vi delar Vecturas vision för Bromma sjukhus och ser stora möjligheter att skapa en miljö för sammanhållen vård, omsorg och service som möter människors behov.

Vecturas ambition är att i samband med renoveringen av Bromma sjukhus genomföra ett energiprojekt för att med hjälp av sol- och bergvärme samt modernisering sänka fastighetens klimatavtryck och samtidigt kunna erbjuda besökare samt anställda en bättre inomhusmiljö.

– Vi ser fram emot att i samarbete med Stockholms Sjukhem och övriga hyresgäster utveckla vården långsiktigt. Bromma sjukhus är ett utmanande projekt men vi ser potential i att skapa en vitaliserad och mer hållbar byggnad. Vi är beredda att göra de investeringar som krävs för att på nytt fylla byggnaden med vård och service i syfte att möta både dagens och morgondagens behov, säger Joel Ambré, VD på Vectura.

Framåt kommer Vectura utveckla byggnaden tillsammans med Stockholms Sjukhem och andra blivande hyresgäster.

Bromma Sjukhus

Bromma Sjukhus uppfördes 1971 och består av en högdel på 7 våningar, en lågdel med kulvert samt källarplan. Total uthyrbar yta är idag ca 22,000 kvm. Bromma Sjukhus var tidigare en del av Beckomberga Sjukhus. Övriga delar av Beckomberga Sjukhus har byggts om till bostäder under 2000-talet.

Stiftelsen Stockholms Sjukhem

Stockholms Sjukhem erbjuder ett brett vårdutbud av hög kvalitet inom geriatrik, palliativ vård, rehabilitering och äldreomsorg. Verksamheten finns i egna lokaler på Kungsholmen och på Bromma sjukhus. Stockholms Sjukhem har egen forskningsenhet och är delägare i Ersta Sköndal Bräcke Högskola. Med cirka 1 300 anställda är Stockholms Sjukhem en av Sveriges största idéburna vårdgivare. Stiftelsen grundades 1867 och driver sedan dess vård och omsorg utan vinstsyfte.

Vectura

Vectura är ett fastighetsbolag som skapar värde för människor, företag och samhälle genom att utveckla upplevelser och platser. Vectura ägs av Patricia Industries – en del av Investor AB. Bolaget utvecklar, förvaltar och äger fastigheter inom segmenten samhällsfastigheter, kontor och hotell.

Vectura Fastigheter

Vectura Fastigheter skapar värde för människor, företag och samhälle genom att utveckla upplevelser och platser. Vectura är ett fastighetsbolag som grundades 2012 och ägs av Patricia Industries – en del av Investor AB. Vi utvecklar, förvaltar och äger fastigheter inom segmenten samhällsfastigheter, kontor och hotell.

Länk till MyNewsdesk

Ladda ner PDF

Pressmeddelande_Vectura har undertecknat avtal med Region Stockholm avseende Bromma sjukhus.pdf