Vectura och Ambea inleder samarbete för ökat hållbarhetsarbete

Fastighetsbolaget Vectura har som mål att redan 2030 vara klimatneutrala i hela verksamheten, och som ett led i arbetet stärker bolaget partnerskapet med hyresgästerna. Vectura har nu ingått sitt första partnerskap med fokus på att förbättra hållbarhetsarbetet i fastigheterna. Detta görs tillsammans med bolagets största hyresgäst Ambea som driver flertalet vård- och omsorgsboenden i olika delar av landet. Genom samarbetet kan Vectura arbeta med sina hållbarhetsutmaningar och nå klimatmålen genom samverkan. Vectura ser att möjligheterna för större krafttag och satsningar ökar när de görs i samspel med andra aktörer som arbetar mot samma höga mål.

Vectura har tillsammans med Ambea, Skandinaviens största omsorgsföretag, inlett ett partnerskap som innebär ytterligare framtidssäkring av byggnader för att hantera framtida klimatkriser och att vidta gemensamma energieffektiveringsåtgärder. Åtgärder som kan öka graden av återvinning i verksamheterna och samtidigt investera ytterligare i exempelvis solcellsanläggningar och värmesystem.

Vectura och Ambea har gemensamt tagit fram en grön bilaga till alla hyresavtal och med denna på plats kommer en rad gemensamma aktiviteter inledas. Bland annat kommer en gemensam dag- och nattrondering göras i fastigheterna för att se över belysning samt mäta temperaturer. Vectura kommer en till två gånger om året att presentera energiförbrukning, klimatpåverkan, i CO2e från verksamheten, och förslag till åtgärder för att minska klimatavtrycket.

- För Vectura är detta samarbete mycket viktigt och något vi är väldigt stolta över. Vi har inte sett denna typ av partnerskap i branschen tidigare och vår ambition är såklart att fler aktörer ska ta efter för att kunna driva hållbarhetsarbetet och utvecklingen i fastighetsbranschen framåt, säger Joel Ambré, VD på Vectura Fastigheter.

Ambea är hyresgäst i 14 av Vecturas fastigheter runt om i Sverige och genom samarbetet kommer båda aktörerna ges möjlighet att på ett effektivt- och bättre sätt skapa klimatsmarta, energieffektiva och framtidssäkrade lokaler. Detta ger i sin tur Ambea ökade möjligheter att driva verksamheten framåt på bästa sätt.

- Ambea har höga målsättningar för vårt hållbarbarhetarbete och det är positivt att vi har engagerade fastighetsförvaltare som Vectura som delar vår målsättning, säger Christan Horne, HR- och hållbarhetsdirektör, hos Ambea.

Trots det att partnerskapet nyligen inletts har flera åtgärder påbörjats och några redan genomförts. Bland annat har det installerats solceller på yttertak, behovsanpassats belysning i flera utrymmen samt att ventilation har anpassats till mer behovsstyrd. Vecturas förhoppning är att fler hyresgäster ska ingå partnerskap i syfte att arbeta tillsammans med hållbarhetsfrågor och tillsammans skapa långsiktigt hållbara och klimatsmarta fastigheter.

Vectura är ett fastighetsbolag som utvecklar fastigheter till egen långsiktig förvaltning. Fastighetsbeståndet består av moderna och nyproducerade fastigheter, såväl som innovativa fastighetsutvecklingsprojekt med fokus på omsorg, liv och hälsa. Vecturas portfölj sträcker sig runt om i landet, med extra stort innehav i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Vectura ägs av Patricia Industries som är en del av Investor AB.

Länk till MyNewsdesk

Relaterade länkar