Vectura stärker upp organisationen med sikte på acceleration och lanserar ny visuell identitet

Vecturas ledningsgrupp

Vectura tar steget in i ett nytt skede och skapar Vectura 2.0. Bolaget stärker organisationen med en rad nyrekryteringar för att nå nya tillväxtambitioner inom samhällsfastigheter och kommersiella fastigheter. Idag lanseras också en ny visuell identitet och hemsida vectura.se.

-Tillsammans bygger vi Sveriges framtid. Vi skapar platser och miljöer som får människor att utvecklas och företag att växa. Därför måste vi vara bäst på att leda och visa vägen med rätt kompetens och sätta tonen för detta i vår nya visuella identitet.

-Idag befinner vi oss i en situation där Covid-19 påverkar hela vårt samhälle. Samtidigt som vi som bolag tar vårt ansvar, blickar vi framåt och fortsätter skapa värde, bygga bolaget och leverera på det vi har åtagit oss, säger Joel Ambré, VD på Vectura

Sedan bolagets VD Joel Ambré tillträdde har en rad nyrekryteringar gjorts och under våren har två nya ledningsgruppsmedlemmar Katarina Fu och Petter Ekevärn tillträtt. Katarina Fu går in i rollen som Affärsenhetschef Samhällsfastigheter. Katarina kommer närmast från ALM Equity där hon har arbetat som Gruppchef inom bostadsutveckling och har även en bakgrund inom transaktioner. Petter Ekevärn intar rollen som Projektutvecklingschef och kommer senast från Skanska där han arbetat som Distriktschef på entreprenadsidan för kommersiella projekt, men har även lång erfarenhet av samhällsfastigheter. Ledningsgruppen består sedan tidigare även av Micael Averborg och Johanna Klint. Micael Averborg blir Affärsenhetschef Kommersiella fastigheter och har innan Vectura arbetat 15 år på Atrium Ljungberg. Johanna Klint är bolagets CFO och kommer innan tiden på Vectura senast från Investor.

Utöver tillskott i ledningsgruppen har även flertalet ytterligare rekryteringar gjorts under våren: David Nilsson och Emma Bergenholm som Affärsutvecklare, Sherko Eliassi som Projektledare, Anton Usov som Bolagsekonom och Malin Hede blir kontorsansvarig och stärker upp inom kommunikation.

-Vi bygger nu Vectura 2.0, ett bolag som agerar långsiktigt hållbart, ligger i framkant inom våra segment och bidrar till utveckling inom branschen och samhället i stort. Med nytänkande och god kännedom om våra marknader kan vi tillsammans med våra kunder och partners tillskapa mervärde. Genom fortsatta rekryteringar och en fokuserad tillväxtstrategi läggs nu grunden för att ta nästa steg som bolag, säger Joel Ambré, VD på Vectura

Vectura ägs av Patricia Industries, en del av Investor. Under 2019 omsatte Vectura 273 miljoner kronor och var med 17 procents organisk tillväxt det innehav som växte snabbast av Investors onoterade bolag under året. Vectura står idag inför nästa steg i både utveckling som bolag och acceleration av tillväxt. Den nya strategin framåt baseras på ett bredare tillväxtmandat och kommer ske både inom samhällsfastigheter och kommersiellt samt genom att öka andelen komplexa projekt som Forskaren i Hagastaden och Bromma sjukhus. I nuläget pågår även ett fokuserat arbete med satsningar som avser utveckling av verksamhetens kunderbjudande tillsammans med ett utökat hållbarhetsarbete.

Läser mer på vectura.se

Vectura Fastigheter

Vectura Fastigheter skapar värde för människor, företag och samhälle genom att utveckla upplevelser och platser. Vi utvecklar, förädlar, förvaltar och äger fastigheter inom segmenten samhällsfastigheter och kommersiella fastigheter. Vectura är ett fastighetsbolag som grundades 2012 och ägs av Patricia Industries – en del av Investor AB.

Länk till MyNewsdesk