Vectura uppför integrerat äldreboende och förskola i Mönsterås

Vectura Fastigheter AB kommer att uppföra ett integrerat äldreboende och förskola på den välkända Solhemstomten i Mönsterås.

I ett nytt centralt fastighetsprojekt integrerar kommunen äldreboende och förskola. Det ska skapa en brygga över generationsgränserna. Barn och äldre i samma byggnad. Det möjliggör att kunna äta måltider och genomföra aktiviteter tillsammans och gemensamma utevistelser i trevliga miljöer. Vectura Fastigheter AB som ägs av Patricia Industries, en del av Investor, ska planera, genomföra och vara långsiktig fastighetsägare. Mönsterås kommun tecknar ett långsiktigt hyresavtal med Vectura.

Ett äldreboende om 20 platser, korttidsplatser för äldre om 20 platser och fyra avdelningar förskola ska byggas på den välkända Solhemstomten i Mönsterås. I byggnaden kommer också ett tillagningskök att byggas och kaféverksamhet planeras. Mönsterås vill ha kvalitet med närhet mellan tillagning och servering.

I så stor utsträckning som möjligt kommer trä att vara byggnadsmaterial, vilket är något som kommunen eftersträvar. Vectura projekterar för att uppfylla kriterierna för Miljöbyggnad Silver, med guldnivå bland annat inom områdena effektbehov, fuktsäkerhet och legionella. En miljöbyggnad på silvernivå uppfyller framförallt krav på effektiv energianvändning, sunda materialval, tyst inomhusmiljö, god ventilation och hög fuktsäkerhet. Projektet eftersträvar att minimera användning av material med miljö och hälsostörande ämnen, icke-återvunnet innehåll och material med kort hållbarhet.

Vectura planerar att börja uppförandet under kvartal tre 2018 och det beräknas att stå klart våren 2020.

Vectura Fastigheter

Vectura är ett fastighetsbolag, som ägs av Patricia Industries – en del av Investor AB. Vectura fokuserar på ett fåtal fastighetssegment: samhällsfastigheter, kontor och hotell. Vi förstår våra kunders affärer och behov väl. Vi är en långsiktig aktör som strävar efter att vara den självklara fastighetspartnern för våra hyresgäster.

Vectura grundades i slutet av 2012. Några av våra största kunder är Aleris, Grand Hôtel och Investor AB.

Vi hjälper till att utveckla våra kunders verksamheter genom att skapa rätt förutsättningar för deras verksamheter via våra fastigheter. Vectura medverkar i alla steg i värdekedjan, från identifiering av mark och byggrätter till förvaltning och utveckling.

Vår affär bygger på att utveckla, förvalta och äga hållbara och innovativa fastighetslösningar – vi har ingen exitstrategi.

Länk till MyNewsdesk