Vectura växer snabbt – storsatsningar på flera håll

Bild från Vecturas bestigning av Kebnekaise hösten 2021

Vectura har gasat under pandemin och fortsatt bolagets tillväxtresa i hög takt och beståndet har kraftigt ökat. Detta är något som tydligt syns i bolagets investeringar som för de senaste två åren uppgår till 4,2 miljarder kronor. Hamnpulsen i Gustavsberg, Bromma Sjukhus, Forskaren i Hagastaden och GoCo Health Innovation City i Mölndal är några av de projekt som Vectura driver. För att klara av de allt större projekten har organisationen stärkts med en rad seniora nyrekryteringar inom bolagets två affärsområden.

Det Investorägda fastighetsbolaget fortsätter växla upp med den nya ledningsgrupp som tillsattes under 2020. Stora investeringar har gjorts och därigenom har också de två affärsområdena, samhällsfastigheter och kommersiella fastigheter vuxit. Nu ser bolaget allt fler talanger som söker spontant, ett gott tecken på Vecturas attraktionskraft bland talanger.

Andreas Edström, Jenny Sjöblom och Kristin Holmquist, samtliga på chefspositioner, är några av de nyrekryterade. Andreas startar i en nytillsatt roll hos Vectura som Förvaltningschef. Han kommer närmast från Cutters som Global Head of expansion and Real Estate och har innan dess arbetat på bland annat Hufvudstaden och Unibail-Rodamco-Westfield. Jenny har nyligen tillträtt sin roll som Projektchef och kommer in på Vectura med flera års erfarenhet inom projektledning, nu närmast från Vacse och har även arbetat på bland annat Sweco. Kristin har tillträtt en ny roll som Koncernredovisningschef. Med sig har hon en lång bakgrund inom revision och har tidigare arbetat som Koncernredovisningschef på både NCC och Scandic Hotels.

Vectura har under året även fyllt på flera andra team med nya medarbetare. Anders Westerlund som hyresadministratör, Laila Ramstad till ekonomi, Camilla Håkansson som marknadskommunikatör, Elof Fransson som projektledare och Emelie Lindfors som fastighetsförvaltare.

- Det är en otrolig spännande resa vi befinner oss på. Fler och fler söker sig till oss och det ser vi verkligen som positivt. Det blir som ett bevis på att de stora investeringar vi gjort och framöver kommer göra, faktiskt lönar sig och att de talanger vi rekryterat kommer fortsätta bygga Vectura i linje med det vi hittills åstadkommit, säger Joel Ambré, VD på Vectura.

Vectura ägs av Patricia Industries, en del av Investor. Under 2021 omsatte Vectura 279 miljoner kronor med organisk tillväxt om 16%. Bolaget har de senaste två åren gjort flertalet nya förvärv inom bolagets två segment och framåt är det fullt fokus på att utveckla allt från vårdfastigheter till innovativa life science-kluster. För att göra detta på bästa sätt kommer rekryteringar av marknadens bästa vara avgörande.

Läs mer på Vectura.se.


    Vectura är ett fastighetsbolag som utvecklar fastigheter till egen långsiktig förvaltning. Vi verkar inom segmenten samhällsfastigheter samt kommersiella fastigheter där vi fokuserar på fortsatt tillväxt och utvecklar vård- och omsorgsboenden, vårdfastigheter och kontor för eget ägande. Vårt fastighetsbestånd består av moderna och nyproducerade fastigheter, såväl som innovativa fastighetsutvecklingsprojekt med fokus på omsorg, liv och hälsa. Vectura ägs av Patricia Industries som är en del av Investor.

    Länk till MyNewsdesk