Forskaren sätter scenen för framtidens Life Science – två dagars invigning med kunglig glans

Forskaren invigdes den 7 maj av Deras Majestäter Konung Carl XVI Gustaf och Drottning Silvia av Sverige och Deras Majestäter Konung Frederik X och Drottning Mary av Danmark. Dagen innan invigdes konceptet i Forskaren för innovation över alla gränser med en gemensam bandklippning på scenen ledd av Marcus Wallenberg, ordförande Patricia Industries, och Joel Ambré, vd Vectura Fastigheter tillsammans med hyresgästerna i Forskaren.

Under två dagar invigdes Forskaren som är Stockholms nya life science center och ett landmärke för innovation. Det blir en samlingsplats där världsledande aktörer inom life science ska utbyta kunskap och driva utveckling. Konceptet bidrar till samhället genom att skapa innovationskluster för projekt som stärker Sveriges konkurrenskraft. Här kan framtidens nobelpris komma att utvecklas.

"Vår investering inom stadsutveckling för life science är en kraftfull satsning som öppnar dörrar till nya samarbeten och banar väg för banbrytande innovationer med målsättning att rädda liv. Med Forskaren stärker vi Sveriges position och globala konkurrenskraft. Tillsammans med framstående projekt som The Loop, GoCo Health Innovation City, Innovation Destination Torslanda så formar vi dynamiska och nyskapande destinationer.”, säger Joel Ambré, VD för Vectura.

”Innovation handlar om mer än teknik. Det gäller att frigöra människors kraft, nyfikenhet med nya perspektiv där både musik och konst har en naturlig plats. Vi vill bidra till att utveckla fastigheter med långsiktig förvaltning och med en vision om att vara ledande i att skapa miljöer som främjar nyfikenhet och kreativitet.”, fortsätter Joel Ambré.

Invigningsdagarna bjöd på intressanta seminarium där experter gav insiktsfulla perspektiv på hur AI blir en möjliggörare för framtida innovationer. Specialskriven musik ”New progress” av Erik Arvinder gestaltande innovationens kraft med celldelning och pulsation framfördes av medlemmar Sveriges Radios Symfoniorkester och Kungliga filharmonikerna.

Forskarens hyresgäster välkomnade de 1400 inbjudna gästerna till sina verksamheter och gästerna fick tillfälle att besöka takterrassen med örtagårdar och 220 solceller som kan ge upp till 100 00 KwH per år. Under invigningsdagarna bjöds gästerna på hållbar mat från Urban Delis nya matkoncept.

Även konst har en viktig plats i att förverkliga Forskarens vision. Det ljusa atriet domineras av det 12 meter höga konstverket ”Livsåren” inspirerat av förhållandet mellan konst, vetenskap och liv. Konstverkets 27000 pulserande lysdioder återspeglar energi och rörelse i rummet. På entréplan i Tekniska museets filial The Cell visar utställningen ”Borderlands” gränsen mellan teknik och mänsklig existens genom vetenskap och konst.

Fakta om Forskaren

Forskaren är designad av arkitektbyrån 3XN, 24 000 kvadratmeter och innehåller flexibla kontor och labbmiljöer, gemensamma ytor och utställningar.

I atriet finns det 12 meter höga konstverket ”Livsåren” konstruerat av designstudion Yoke i samarbete med Vectura Fastigheter och arkitektbyrån 3XN.

”Livsåren” består av 27 000 lysdioder som återspeglar energi och rörelse i byggnaden.

Hyresgäster: Elekta, Astra Zeneca, Atlas Antibodies, ITBMed, Sand Clinic, Semcon, TeamOlmed, Pixelgen, ABC labs och Tekniska museet och Karolinska Institutet och coworkingaktören The Park.

Mötesplats för ungefär 1 700 medarbetare.

Huset är certifierat inom högsta nivån LEED Platinum samt är WELL-certifierat.

Byggnaden har 220 solceller på taket som ger 100 00 Kwh per år. På taket odlas kryddor i örtagårdar för eget bruk.

På nedre plan visar Tekniska museet tillsammans med Karolinska institutet en permanent utställning ”The Cell”.

Vectura är ett fastighetsbolag som utvecklar utrymmen för nya framsteg genom egen produktion och långsiktig förvaltning. Minst 100 år brukar vi säga. I våra fastigheter vill vi att Sveriges främsta aktörer inom sektorn life science ska inspireras till nya idéer, känslor och lösningar. Med nya sätt att samarbeta, nya sätt att bygga och nya sätt att tänka skapar vi förutsättningar för fruktsamma möten. För företag, kommuner och människor som är engagerade i omsorg, liv och hälsa. Vårt högre mål är att klara mänsklighetens framtida utmaningar. Vår långsiktighet garanteras av våra ägare, Patricia Industries, en del av Investor.

Länk till MyNewsdesk