Konstverk inspirerat av nervceller konstrueras för Forskaren av den danska designstudion Yoke

Nu påbörjas konstruktionen av den 12 meter höga interaktiva konstinstallationen Livsåren - ett verk inspirerat av förhållandet mellan konst, vetenskap och liv. Konstverket kommer att hänga centrerat från taket i Forskaren, Stockholms nya destination för life science. Bakom verket står Köpenhamnsbaserade designstudion Yoke i samarbete med Vectura Fastigheter och arkitektbyrån 3XN. Efter nästan två års förberedelser har produktionen startat och konstverket planeras installeras i byggnaden hösten 2023.

Konstverket blir en naturlig spegling av utveckling inom liv och hälsa som karaktäriserar Forskaren som byggnad men även Hagastaden som område. Den interaktiva konstinstallationen blir byggnadens hjärta där sensorer skapar skiftande ljusskimmer beroende av antalet besökare i huset. Verket utgår från skärningspunkten mellan vetenskap, natur och konst med människan i fokus. Formen är inspirerad av vener, neuroner och nätverket i människokroppen; celler, förgrening och rötter från naturen; algoritmer, teser och visualiseringar från vetenskapen.

-Vi är glada över att äntligen börja produktionen av Livsåren! I nästan 2 år har vi utvecklatkonstverket in i minsta detalj - genom flertal prototyper, tester och diskussioner. Sådetta är en viktig och glad milstolpe för projektet och vårt samarbete med Vectura och3XN samt hela teamet bakom säger Simon Marxen, Creative Director & Partner på Yoke.

Tillsammans med Yoke hoppas Vectura på att ge de som vistas i huset en unik upplevelse där konstverket av ljus får sin energi från nyfikna besökare och de som arbetar i Forskaren. Formen är inspirerad av neuroner och består av 8 långa profiler med reflekterande ytor som speglar omgivningen. Livsåren upptäcker aktivitet i realtid och speglar det i mängden ljus den animerar. Det innebär att konstverket är i konstant förändring och uttrycket kan under vissa timmar på dygnet vara lugnt och långsamt och vid andra tillfällen energiskt och kraftfullt.

- Livsåren kommer att bli hjärtat i Forskarens atrium. En nästan levande organism kopplad till byggnaden, till människorna och till vetenskapen. För oss har det varit viktigt att konstverket ska ha en tydlig koppling till life science, precis som byggnaden i stort. Vi har därför fokuserat på en gedigen process tillsammans med Yoke där vi bjudit in representanter från Karolinska Institutet och Tekniska museet, säger Micael Averborg, Affärsutvecklingschef på Vectura.

Tekniska museet i samarbete med Karolinska Institutet kommer etablera en filial i byggnaden där målet är att väcka nyfikenhet hos unga kring teknik, konst och vetenskap. Konstverket Livsåren kommer att installeras under hösten 2023 och vara en del av upplevelsen när Forskaren öppnar vid årsskiftet.

Yoke
I en värld som är desperat efter vår uppmärksamhet är den största gåvan närvaron i nuet. Vi tror på att skapa utrymme för upplevelser som gör dig rörd, upplyst och nyfiken på mer. Att skapa utrymmen som berättar fantastiska historier genom noggrant utvalda fysiska och digitala effekter. Vi vill engagera, stimulera, överraska och lämna publiken med ett bestående minne. Vi tror på att skapa utrymme för förundran. Yoke är en upplevelsedesignstudio som väcker berättelser till liv med digitala medier i unika fysiska utrymmen. Vi är historieberättare, designers, kreativa teknologer och konstruktörer. Vi kommer från en stark digital tradition, och vi fortsätter att söka nya tekniska territorier och tänja på gränserna för vad som är möjligt.

3XN
Sedan 1986 har 3XN designat byggnader med växlande typologier och skalor, drivet av övertygelsen om att arkitektur ska ge något tillbaka - till människor, till samhällen och till vår planet. 2007 grundade 3XN ett oberoende innovationsföretag GXN, som insåg behovet av en mer integrerad strategi för hållbarhet. Uppdraget för GXN är enkelt, att hjälpa till att skapa byggnader som är bättre för planeten och bättre för människorna som använder dem.

Forskaren
Inuti Hagastadens signaturbyggnad kommer idéer, känslor och lösningar som idag inte finns, snart att finnas. 1700 medarbetare ska ha inspirerande och fruktsamma möten och arbetsytor på 24 000 flexibla kvm för kontor och co-working. På entréplan kommer andra verksamheter, till exempel Tekniska museet tillsammans med KI, att bjuda in allmänheten att vara med i utvecklingen av framtidens life science, genom utställningar och labb. Forskaren beräknas stå helt klar vid årsskiftet 2023 - 2024. Vår plan är att förvalta det i 100 år. Till att börja med.

Vectura
Vectura är ett fastighetsbolag som utvecklar utrymmen för nya framsteg genom egen produktion och långsiktig förvaltning. Minst 100 år brukar vi säga. I våra fastigheter vill vi att Sveriges främsta aktörer inom sektorn life science ska inspireras till nya idéer, känslor och lösningar. Med nya sätt att samarbeta, nya sätt att bygga och nya sätt att tänka skapar vi förutsättningar för fruktsamma möten. För företag, kommuner och människor som är engagerade i omsorg, liv och hälsa. Vårt högre mål är att klara mänsklighetens framtida utmaningar. Vår långsiktighet garanteras av våra ägare, Patricia Industries, en del av Investor.

Länk till MyNewsdesk

Relaterade länkar