Miljardinvestering ökar takten i GoCo Health Innovation City – näringslivets tungviktare, sjukvården och akademin i storsatsning på forskningskluster i göteborgsregionen.

Ny storsatsning på samverkande hälsoinnovation ska öka utvecklingstakten av det stora klustret inom medicin och hälsa, GoCo Health Innovation City i Mölndal. Det är fastighetsbolagen Next Step Group, Investor-ägda Vectura Fastigheter och Balder som tillsammans investerar drygt 1,6 miljarder kronor.

Målet är att innovationsklustret ska accelerera svensk hälsoinnovation genom att skapa nya möten, innovationer och samarbeten. Navet blir signaturbyggnaden GoCo House – ett hus för samverkan på hela 21 000 m2 som nu byggstartas. Samtidigt är det klart att Balder och Tredje AP-fonden ska utveckla 450 hyresrätter och forskarbostäder i stadsdelen.

– De utmaningar vi står inför, både inom mänsklig hälsa och global konkurrens, kräver nya sätt att jobba. Byggnaden GoCo House blir ett nytt forum för akademin, företag och entreprenörer och det är den här typ av satsningar som krävs för att vi ska bli den magnet för kompetens och motor för innovation som den svenska hälsosektorn efterfrågar, säger Joel Ambré, VD på Vectura Fastigheter.

GoCo House manifesterar idén med GoCo Health Innovation City genom att vara en mötesplats och neutral plattform för nya samarbeten.

– Framstående forskning kommer från samverkan, och nu skapar vi platsen där goda forskningsidéer ska kunna kanaliseras och realiseras. Vi skapar nya möjligheter till samverkan för att accelerera den innovationskraft som finns samlad i regionen, säger Jacob Torell, VD på Next step Group.

Erik Selin ser också GoCo Health Innovation City som en viktig investering i göteborgsregionens framtid.

– Jag tror att GoCo kommer skapa mycket värde för både regionen och Sverige. Läget vid AstraZeneca är fantastiskt och det behövs ett sådant här kluster för att utveckla svensk hälsoinnovation och för att attrahera både kompetens och företag här. Bostäderna vi bygger gör att gästforskare, anställda och andra som GoCo attraherar kan bo i hjärtat av området. Det är en viktig beståndsdel som gör området levande, säger Erik Selin, VD på Balder.

I en kommande filminspelning medverkar Marcus Wallenberg, Leif Johansson och Carl Bennet, som alla utifrån sina olika verksamheter är beredda att göra stora satsningar för att göra GoCo Health Innovation City till ett världsledande centrum för utveckling inom hälsa, biomedicin och hälsoteknik.

I filmen medverkar också näringsminister Ibrahim Baylan AstraZenecas VD Pascal Soriot, globala forskningschefen Mene Pangalos, forskaren och entreprenören Mathias Uhlén, KTH, sjukhusdirektören Ann-Marie Wennberg, Sahlgrenska universitetssjukhuset och rektorn vid Göteborgs universitet, Eva Wiberg.

Fakta – GoCo Health Innovation City

  • Bygger vidare på AstraZenecas närvaro i Mölndal vars forskningsverksamhet redan idag inrymmer runt 2 000 medarbetare av ett 50-tal olika nationaliteter.
  • Här finns också BioVentureHub med ett 30-tal små forskarinitiativ och start-ups, som blir en del av den nya stadsdelen för hälsoinnovation.
  • Hit flyttar det japanska världsledande företaget Fujirebio Diagnostics och nyligen blev det klart att den börsnoterade svenska pionjären inom transplantationsteknik – XVIVO Perfusion – lägger huvudkontoret i GoCo House.
  • I regionen finns ett stort antal bolag inom life science, som Getinge, Mölnlycke Healthcare, Essity, Dentsply Sirona & Wellspect Healthcare med flera.
  • Totalt har de befintliga bolagen i regionen runt 7 500 anställda. Med GoCo Health Innovation City skapas möjlighet för ytterligare 5 000 personer att vara verksamma i området.
  • GoCo Health Innovation City har tagit flera samverkansinitiativ, bland annat innovationsprogrammet GoCo Arena som drivs tillsammans med Sahlgrenska Akademin och AstraZeneca.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Joel Ambré
VD, Vectura Fastigheter
joel.ambre@vectura.se
+46 708 79 12 40

Jacob Torell
VD, Next Step Group
jacob@nextstep.se
+46 706 22 23 35

Related links


Länk till MyNewsdesk