Vectura Fastigheter förvärvar samhällsfastighet i Västra Hamnen, Malmö

Vectura Fastigheter fortsätter sin expansion genom förvärvet av en samhällsfastighet med äldreboende, förskola och lokaler på fastigheten Sjösättningen 1 i Västra hamnen, Malmö.

Vectura och Skanska har idag signerat aktieöverlåtelseavtal avseende Vecturas förvärv av fastigheten med förväntat tillträde augusti 2020.

Byggnaden som kommer att uppföras har en totalyta om ca 7000 m² som ska innehålla äldreboende med 60 lägenheter och förskola med plats för 120 barn samt kommersiella lokaler.

Malmö Stad och Skanska har initierat ett pilotprojekt med en tydlig agenda gällande social hållbarhet med syfte att konkretisera sociala åtaganden som en naturlig del i byggprocess och fastighetsförvaltning. Projektet har lett till konkreta åtgärder med fokus på funktionsblandning och samutnyttjande av byggnader för att möjliggöra möten mellan människor med olika bakgrund och förutsättningar. I samarbete med Yalla Trappan och Rosengårdsskolan kommer projektet att göra en satsning på praktikplatser, studiebesök och andra aktiviteter kopplade till byggprojektet.

”Regionen har en stark tillväxt som vi gärna är delaktiga i. Vi ser fram emot ett gott samarbete med våra samarbetspartners och kommande hyresgäster. Det är en strategiskt viktig affär och vi är mycket glada att kunna fortsätta vår tillväxt i Skåne, säger Susanne Ekblom, VD Vectura Fastigheter”.

”Vi är mycket glada över att Vectura kommer att förvärva det här projektet. Det har varit en konstruktiv process fram till nu och vi räknar med att det goda samarbetet mellan alla parter kommer att fortsätta. Detta är ett projekt där alla kommer att bli vinnare”, säger Hans Fransson, Senior affärsutvecklare, Skanska Sverige AB”

Vectura Fastigheter

Vectura är ett fastighetsbolag, som ägs av Patricia Industries – en del av Investor AB. Vectura fokuserar på ett fåtal fastighetssegment: samhällsfastigheter, kontor och hotell. Vi förstår våra kunders affärer och behov väl. Vi är en långsiktig aktör som strävar efter att vara den självklara fastighetspartnern för våra hyresgäster.

Vectura grundades i slutet av 2012. Några av våra största kunder är Aleris, Grand Hôtel och Investor AB.

Vi hjälper till att utveckla våra kunders verksamheter genom att skapa rätt förutsättningar för deras verksamheter via våra fastigheter. Vectura medverkar i alla steg i värdekedjan, från identifiering av mark och byggrätter till förvaltning och utveckling.

Vår affär bygger på att utveckla, förvalta och äga hållbara och innovativa fastighetslösningar – vi har ingen exitstrategi.

Länk till MyNewsdesk