Vectura genomför fastighetsaffär med Borlänge kommun

Illustration: Hessegården, Borlänge kommun

Vectura Fastigheter utökar sitt fastighetsbestånd ytterligare genom förvärv av två befintliga äldreboenden i Borlänge kommun, Tunagården och Hessegården belägna i Romme. Samtidigt förvärvar Borlänge kommun en obebyggd fastighet av Vectura belägen längs Siljansvägen på Östermalm i Borlänge. Affären tas upp för beslut i kommunfullmäktige den 12 februari.

Det är glädjande att en stor aktör som Vectura Fastigheter AB vill investera i Borlänge. Genom att sälja fastigheterna skapar kommunen förutsättningar att utveckla och bygga nya äldre- och trygghetsboenden, säger Jan Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande.

Verksamheterna i Tunagården och Hessegården kommer fortsatt att bedrivas, då den nya fastighetsägaren Vectura hyr ut fastigheterna till Borlänge kommun. Vectura kommer att ansvara för den löpande driften, ekonomisk och teknisk. Den dagliga tillsynen och skötseln kommer att upphandlas av en lokal partner. Här kommer stor vikt ligga på att säkra både funktion och kvalité.

Vi ser fram emot att förvärva två fastigheter i Borlänge och Dalarna, där vår blivande hyresgäst Borlänge kommun fortsatt kan bedriva äldreboendeverksamhet. Vi har ett fantastiskt fint samarbete med kommunen idag och ser fram emot att vidareutveckla beståndet. Genom förvärvet befäster vi dessutom vår långsiktiga närvaro i kommunen, säger Susanne Ekblom, VD på Vectura Fastigheter.

Den idag obebyggda fastigheten som Borlänge kommun förvärvar av Vectura Fastigheter är redan planlagd för bostäder. Kommunen har som ambition att gå ut med en markanvisning för att möjliggöra för nya bostäder på platsen.

I arbetet med att bygga en hållbar och attraktiv stad ligger fokus på att förtäta de centrala delarna av staden. Med förvärvet av den här fastigheten gör vi det möjligt för byggande av fler bostäder i centrala Borlänge, säger Jan Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande.

Vectura Fastigheter

Vectura är ett fastighetsbolag, som ägs av Patricia Industries – en del av Investor AB. Vectura fokuserar på ett fåtal fastighetssegment: samhällsfastigheter, kontor och hotell. Vi förstår våra kunders affärer och behov väl. Vi är en långsiktig aktör som strävar efter att vara den självklara fastighetspartnern för våra hyresgäster.

Vi hjälper till att utveckla våra kunders verksamheter genom att skapa rätt förutsättningar för deras verksamheter via våra fastigheter. Vectura medverkar i alla steg i värdekedjan, från identifiering av mark och byggrätter till förvaltning och utveckling.

Vår affär bygger på att utveckla, förvalta och äga hållbara och innovativa fastighetslösningar – vi har ingen exitstrategi.

Länk till MyNewsdesk

Ladda ner PDF

Pressmeddelande_Vectura genomför fastighetsaffär med Borlänge kommun_190122.pdf

Relaterade länkar