Vectura tecknar nya avtal med Stiftelsen Stockholms sjukhem

Illustration från Bromma sjukhus entré framtagen av White Arkitekter

Vectura och Stiftelsen Stockholms sjukhem förlänger hyresavtalen för geriatrik och minnesmottagning i 10 år på Bromma sjukhus och förstärker ytterligare platsens vårdinnehåll över lång tid framåt.

- Vi är glada över att ha ett långt hyresavtal för geriatriken och minnesmottagningen i Bromma tillsammans med Vectura. Det känns bra att det fina samarbetet oss emellan får fortsätta på lång sikt. Vi välkomnar fler patienter till vår geriatrik och minnesmottagning, säger Sjukhusdirektör Karin Thalén.

    De tecknade hyresavtalen avser geriatrik och minnesmottagning och består av totalt 6 700 m². Tidigare i år kommunicerades det att Vectura tillsammans med Stiftelsen Stockholms sjukhem skapar ett nytt vård- och omsorgsboende om 78 boendeplatser på Bromma sjukhus med planerad inflytt i början på 2023. Lokalerna kommer att få ett lyft i samband med Vecturas övriga arbeten och energibesparingar kommer att göras inom ramen för Vecturas plan för vitaliseringen.

    - Vi förvärvade Bromma sjukhus förra året och i samband med det gav vi ett löfte till Regionen om att fortsätta bedriva vård i Bromma sjukhus. Att vi nu, knappt ett år efter att vi tillträtt sjukhuset, tecknat hyresavtal för vård och omsorg på över 14 000 m² visar på att vi gör rätt. Det ligger förstås ett hårt arbete bakom dessa resultat men en del av framgången är även det goda samarbete vi har skapat tillsammans med våra hyresgäster. Av de 22 000 m² som huset består av har vi nu endast 3 500 m² vårdlokaler kvar som vakant, säger Katarina Fu, Affärsenhetschef Samhällsfastigheter på Vectura.

    Länk till MyNewsdesk