Villa Clinic flyttar in i Forskaren

Forskaren illustration av: Vectura/3XNGXN

Framtidens hälsovård flyttar in i Vecturas fastighet Forskaren. I början på 2024 öppnar Villa Clinic sin första klinik om 1 000 kvm preventiv vårdverksamhet mitt i navet på Hagaplan 1 där näringsliv, akademi och vård möts.
Villa Clinic kommer att kombinera nya teknologier och behandlingsmetoder, vilket går i linje med Forskarens ambition om att bidra till en modern mötesplats kring vetenskap och hälsa.

För oss är det viktigt att de som väljer att flytta in i Forskaren är innovatörer som har ambitionen att bli världsledande inom sitt fält. Vi tror starkt på Villa Clinic’s koncept och att de kommer bidra till en spännande mötesplats inom life science, säger Micael Averborg, Affärsenhetschef Kommersiellt på Vectura.

Genom preventions- och precisionsmedicin erbjuder Villa Clinic ett helhetskoncept för långlevnad och riktar sig mot både en svensk och internationell publik. Villa Clinic verkar i skärningspunkten mellan förebyggande vård och traditionell medicinsk vård samt använder den senaste tekniken och data för att optimera hälsa över tid.

- Det känns spännande att bli en del av en så viktig destination med potential att bli en världsledande hub inom life science. Villa Clinic’s erbjudande utgår från en holistisk syn på hälsa, vilket förutsätter dagligt samarbete mellan olika professioner och kompetenser. Forskaren erbjuder oss en perfekt miljö för såväl intern som extern samverkan. Vi är övertygade om att vi kommer få se banbrytande innovation från aktörerna som befolkar Forskaren, säger grundarna av Villa Clinic.

Villa Clinic
Utifrån ett holistiskt perspektiv på hälsa och individen kommer Villa Clinic skapa en miljö och arbetssätt som möjliggör ett paradigmskifte kring preventiva vårdmodeller. Detta innebär att verksamheten genom utveckling och användande av metoder kan identifiera sannolikheten samt reducera risken för att en individ utvecklar sjukdom under sin livstid. Villa Clinic erbjuder personspecifika och hälsofrämjande tjänster som ska upptäcka hälsoavvikelser samt möjliggöra bestående livsstilsförändring.

I Forskaren kommer Villa Clinic tillsammans med andra aktörer inom life science ges möjlighet att samverka och skapa nya förutsättningar för en modern hälsovård. I en fastighet med högsta miljöcertifiering och fokus på människan och hälsan kommer både kunder och personal trivas.

Vectura
Vectura är ett fastighetsbolag som utvecklar fastigheter till egen långsiktig förvaltning. Vi verkar inom segmenten samhällsfastigheter samt kommersiella fastigheter där vi fokuserar på fortsatt tillväxt och utvecklar vård- och omsorgsboenden, vårdfastigheter och kontor för eget ägande. Vårt fastighetsbestånd består av moderna och nyproducerade fastigheter, såväl som innovativa fastighetsutvecklingsprojekt med fokus på omsorg, liv och hälsa. Vectura ägs av Patricia Industries som är en del av Investor.

Villa Clinic
Villa Clinic är ett hälso- och sjukvårdsföretag som utvecklar och erbjuder metoder för att optimera hälsa. Företaget är grundat av Dr Jennie Sandqvist och Anna Levander som med start i Stockholm har som ambition att över tid öppna ytterligare hälsodestinationer med fokus på preventions- och precisionsmedicin, där grundorsaker till åldrande och sjukdom utreds och behandlas.

Länk till MyNewsdesk